Presidentti Niinistö YK:n yleiskokouksessa Kansainvälinen yhteistyö konfliktien ratkaisussa entistä tärkeämpää

Kuva: UN Photo webstream

Kuva: UN Photo webstream

”Käynnissä olevat konfliktit edellyttävät pikaisia humanitaarisia toimia. Niiden taustalla ovat kuitenkin pitkäaikaiset syyt. Meidän on edettävä taloudellisissa, yhteiskunnallisissa ja poliittisissa kysymyksissä. Kansainvälinen yhteisö voi auttaa, ja sen on autettava”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa 21. syyskuuta pitämässään Suomen kansallisessa puheenvuorossa. 

Presidentti Niinistön mukaan kansainvälinen rauha ja turvallisuus ovat valitettavasti uhattuina kaikkialla: ”Ahdasmielinen nationalismi, rasismi ja väkivaltainen ääriliikehdintä ovat nousussa. Nämä tuhoisat ideologiat on pysäytettävä.”

Presidentti Niinistö jatkoi puheessaan pakolaisten ja siirtolaisten muuttoliikkeen käsittelyä.  Teema on ollut yleiskokousviikolla vahvasti esillä. Presidentti sanoi, että hallitsematon muuttoliike on vakava ongelma. Päivittäin kymmenet tuhannet ihmiset joutuvat lähtemään kodeistaan esimerkiksi konfliktien ja luonnonkatastrofien vuoksi. Muun muassa Irakin ja Syyrian konfliktit vaikuttavat voimakkaasti myös Eurooppaan. 

Muuttoliikkeen syyt ratkottava

Presidentti Niinistön mukaan Eurooppa on valtavan paineen alla. Euroopan yhteiskunnat tuntevat myötätuntoa konflikteja pakenevia kohtaan, mutta Euroopan kyky tarjota turvapaikanhakijoille apua on kuitenkin rajallinen. Presidentti korosti kansainvälisen yhteistyön merkitystä rajojen kontrolloinnissa.

“Meidän on löydettävä yhdessä kestäviä ratkaisuja globaalilla ja alueellisella tasolla, jotta voimme valvoa rajoja paremmin ja samalla taata niiden henkilöiden oikeudet, jotka hakevat perustellusti kansainvälistä suojelua vainotuksi tulemisen vuoksi”, presidentti painotti.

Presidentti korosti, että muuttoliikkeen syyt täytyy ratkaista. Humanitaarinen apu ole riittävä ratkaisu ongelmaan. 

”Euroopan unioni ja Suomi sen jäsenvaltiona pitävät edelleen huolen omasta osuudestaan, mutta se ei riitä. Humanitaarisilla toimilla ei koskaan voida kompensoida kyvyttömyyttä ratkaista pakotetun muuttoliikkeen perimmäisiä syitä”, presidentti korosti.

Presidentti Niinistö piti tärkeänä ongelmien ratkomista. Jos sitä ei tehdä, maiden rajoista saattaa tulla esteitä niille, jotka todella tarvitsisivat apua. 

YK:lla tärkeä rooli konfliktien ehkäisyssä

YK:n merkitystä presidentti korosti konfliktien ehkäisyssä, neuvotteluissa sekä rauhanoperaatioissa. Suomi tukee YK:n pyrkimyksiä. Presidentin mukaan viimeinen vastuu yhteiskuntien kehittämisessä on kuitenkin mailla ja niiden hallituksilla itsellään. 

”YK on sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestelmän ja suvereenien valtioiden yhteenliittymä, jossa sillä on myös sovittelijan rooli. Se on ainoa todella globaali järjestö koko maailmassa. Meidän on kuitenkin pyrittävä yhdessä parantamaan sen toimintaa, jotta se onnistuisi täyttämään lukuisat tehtävänsä”, presidentti Niinistö sanoi.

Presidentti korosti myös kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja naisten osallisuutta: ”Sukupuolten tasa-arvo sekä tyttöjen ja naisten poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen voimaannuttaminen ovat kestävän kehityksen edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta ratkaisevan tärkeitä.” 

Presidentti Niinistö päätti puheensa antamalla tukensa YK:n tulevalle pääsihteerille. Hän piti hienona, että hakijoiden joukossa on useita naisehdokkaita. Presidentti toivoi, että pääsihteeri toimisi vahvemmin yhteistyössä YK:n turvallisuusneuvoston kanssa ja parantaisi YK:n toimintaa organisaationa.