Presidentti Niinistö yleiskokouksessa: YK:n ydinarvoja on loukattu

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Kuva: Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Ukrainan kriisi vaikuttaa syvästi Euroopan turvallisuuteen ja tilanne koskettaa meitä kaikkia. ”YK:n perustana olevia ydinarvoja ja kansainvälisiä sääntöjä on loukattu”, presidentti Niinistö sanoi YK:n yleiskokouksen avajaisissa pitämässään Suomen kansallisessa puheenvuorossa 24. syyskuuta 2014. ”Vastaavaa eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin murrosta emme ole nähneet sitten Balkanin sotien tragedian”.

Presidentti Niinistö korosti, että Ukrainan kriisi ei ole vain Euroopan ongelma: ”Sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestelmä on rauhan ja turvallisuuden edellytys sekä ihmisoikeuksien ja kehityksen tae. Jos lakkaamme puolustamasta tätä järjestelmää, lakkaa sekin puolustamasta meitä. Olisi suunnaton ja kauaskantoinen virhe päästää sääntöihin perustuva maailmanjärjestys luisumaan kohti kaaosta ja viidakon lakia.”

Turvallisuusneuvostoa uudistettava

Presidentti Niinistön mukaan YK:n turvallisuusneuvosto ei valitettavasti ole pystynyt kantamaan vastuutaan Ukrainassa eikä Syyriassa. ”Turvallisuusneuvostoa on uudistettava. Suomi tukee pyrkimyksiä rajoittaa veto-oikeuden käyttöä.

Presidentti sanoi olevansa tyytyväinen, että yleiskokous hyväksyi maaliskuussa selkeällä äänten enemmistöllä päätöslauselman Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta. ”Järjestö olisi kuitenkin voinut lähettää vielä selkeämmän viestin tuomitsemalla Venäjän toimet ja kartoittamalla tietä kohti väkivaltaisuuksien lopettamista ja rauhan palauttamista.”

”Ukrainan tilannetta ei voida purkaa ilman Venäjän aktiivista osallistumista. Venäjän on valvottava rajaansa ja estettävä aseiden ja taistelijoiden liikkuminen itäiseen Ukrainaan. Näin se voi edistää tilanteen rauhoittamista.  Ukrainan kriisi voidaan ratkaista vain politiikan keinoin.

Syyriaa ei saa unohtaa

”Syyrian sota on heikentänyt koko alueen turvallisuustilannetta: kammottavaa terroria harjoittavan ISIS-järjestön maantieteellinen laajentuminen on tämän konfliktin sivutuote. Tilanteella on vakavia paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä vaikutuksia. Haasteeseen on tartuttava yhteistoimin, laajalla rintamalla. Suomi tukee näitä yhteisiä pyrkimyksiä”, presidentti sanoi.

Presidentti Niinistön mukaan myös Syyrian konflikti on ratkaistava poliittisin keinoin eikä kansainvälinen yhteisö saa jättää Syyrian kansaa oman onnensa nojaan. ”Suomi antaa edelleen täyden tukensa YK:n Syyrian-erikoislähettiläälle. Naiset on otettava mukaan rauhanprosessiin niin Syyriassa kuin muissakin konfliktimaissa. Pidämme tärkeinä naisten pyrkimyksiä saada äänensä kuuluviin Syyriassa ja muuallakin.”

Post 2015-tavoitteet

Presidentti Niinistö käsitteli puheessaan myös YK:n vuoden 2015 jälkeisiä kehitystavoitteita: ”Meidän tulee pyrkiä uudenlaiseen maailmanlaajuiseen sitoutumiseen täyttääksemme ihmisten ja maapallon tarpeet. Olemme tämän lapsille ja lapsenlapsillemme velkaa”, presidentti sanoi.

”Perinteiset tukitoimet eivät tässä tilanteessa enää riitä. Vaikka kehitysavun julkinen rahoitus on edelleen tärkeää maailman köyhimmille ja konflikteista kärsiville, edellyttää kestävä kehitys kansallisten resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä, enemmän innovaatiota, kauppaa, teknologiaa ja investointeja.”

”Oikeudenmukainen verotus- ja tulonjakojärjestelmä on tehokkaimpia keinoja vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta ja torjua syrjäytymistä. Myös oikeusvaltion periaatteiden toteuttaminen ja korruption vastainen toiminta ovat merkittäviä tekijöitä.”

Puheenvuoronsa lopuksi presidentti Niinistö kehotti lisäämään diplomaattisia ponnisteluja.  ”Meidän on toimittava määrätietoisesti ja meidän on toimittava nyt. Suomi tukee rauhan palauttamiseen tähtääviä pyrkimyksiä ja haluaa estää sääntöihin pohjautuvan kansainvälisen järjestelmän rapautumisen. Meidän on asetettava tavoitteet korkealle pyrkiessämme vastaamaan ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen asettamiin maailmanlaajuisiin haasteisiin.”

Kuvia YK-viikolta

Kurkistus ikkunasta ennen pääsihteeri Ban Ki-moonin tapaamista: näkymä New Yorkin East Riverille. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia  Presidentti Sauli Niinistö tapasi YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin New Yorkissa sunnuntaina 21. syyskuuta Copyright © Tasavallan presidentin kanslia Keskusteluissa pääsihteerin kanssa. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia
 Presidentti Niinistö osallistui 22. syyskuuta New Yorkissa järjestettyyn alkuperäiskansojen maailmankonferenssiin, jossa hän käytti puheenvuoron länsiryhmän edustajana. Kuva: UN Photo/Cia Pak  Alkuperäiskansojen maailmankonferenssin kokoussalissa presidentti Niinistön kanssa saamelaiskäräjien Ulla Magga (kesk.) ja Suomen YK-suurlähettiläs Kai Sauer. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia Presidentti Niinistö keskustelee saamelaisnuorten kanssa maailmankonferenssin jälkeen. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia
Presidentti Niinistö ja tohtori Henry Kissinger, Yhdysvaltain entinen ulkoministeri, tapasivat New Yorkissa 22. syyskuuta. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia  Presidentti Niinistö YK:n ilmastohuippukokouksen avajaisissa. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia Yhdysvaltain presidentin vastaanotolla tiistaina 24. syyskuuta: presidentti Barack Obama, presidentti Sauli Niinistö ja rouva Michelle Obama. Kuva: Lawrence Jackson / White House
Valmiina puhumaan YK:n yleiskokouksen avajaisissa keskiviikkona 24. syyskuuta. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia  Ukrainan kriisi vaikuttaa syvästi Euroopan turvallisuuteen ja tilanne koskettaa meitä kaikkia, presidentti Niinistö sanoi yleiskokouksen puheessaan. Copyright © Tasavallan presidentin kanslia