Ranskan pyyntö avunannosta TP-UTVA:n kirjallisessa menettelyssä

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 611/2015
17.11.2015 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kirjallisessa menettelyssä tiistaina 17. marraskuuta Ranskan pyyntöä EU-maiden keskinäisen avunannon lausekkeen (SEU 42.7) mukaisen solidaarisuuden osoittamiseksi Ranskalle koko Euroopan vihollista vastaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta totesivat, että EU on turvallisuusyhteisö, jonka tärkeys korostuu Eurooppaan kohdistuvassa uhkatilanteessa. Keskinäisen avunannon lausekkeella on vahva poliittinen ja periaatteellinen merkitys ja se on jäsenmaiden välisen solidaarisuuden ilmaisu.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomella on valmius ja halu osoittaa solidaarisuutta Ranskalle perussopimusten mukaisesti ja hengessä. Suomi toimii siten kuin se toivoisi toimittavan itseään kohtaan. Suomi tukee Ranskaa käytettävissään olevin keinoin. Asiaan palataan, kun Ranska on esittänyt konkreettisempia pyyntöjä.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 477