Rouva Jenni Haukio vastaanotti sotainvalidien ansioristin

Ansioristin rouva Haukiolle luovuttivat Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale sekä pääsihteeri Seppo Savolainen. Kuva: Marja Kivilompolo/Sotainvalidien Veljesliitto

Ansioristin rouva Haukiolle luovuttivat Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale sekä pääsihteeri Seppo Savolainen. Kuva: Marja Kivilompolo/Sotainvalidien Veljesliitto

Sotainvalidien veljesliitto luovutti puolustusministeri Jussi Niinistön myöntämän sotainvalidien ansioristin rouva Jenni Haukiolle maanantaina 28. elokuuta 2017 Presidentinlinnassa. Rouva Haukio sai ansioristin tunnustuksena työstä, jonka hän on tehnyt sotainvalidien hyväksi.

”Sotainvalidien ansioristien saajat ovat kukin omalla toimintatavallaan, monin eri tavoin olleet mukana sotainvalidityössä, tukeneet heitä ja olleet tuottamassa heille iloa ja osoittaneet heille arvostusta ja kunnioitusta”, Sotainvalidien veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale sanoi.

”Ennen kaikkea kuuntelemalla heitä Te olette osoittanut arvostuksenne heitä kohtaan ja tuottanut heille iloa ja lämpöä, ihan omana itsenänne aidosti ja suurella sydämellä. Sotainvalidit arvostavat tätä suuresti ja niin myös me Sotainvalidien Veljesliitossa”, Taipale jatkoi.

”Liittonne tekee arvokasta työtä sotainvalidien hyvinvoinnin edistämiseksi sekä veteraanien arvoperinnön vaalimiseksi. Liiton tunnustus on minulle suuri kunnia, jonka otan kiitollisuudella vastaan”, rouva Jenni Haukio sanoi.

Sodissamme 1939–1945 vammautui pysyvästi noin 96 000 ihmistä. Sotainvalidien Veljesliitto on sotainvalidien vuonna 1940 perustama sotavammaisten huolto-, etu- ja veljesjärjestö. Sotainvalideja on elossa noin 2 200 ja heidän keski-ikänsä on yli 93 vuotta. Myös sotainvalidien puolisot ja lesket ovat Sotainvalidien veljesliiton jäseniä, heitä on tällä hetkellä lähes 8 000.

Kuva: Marja Kivilompolo/Sotainvalidien Veljesliitto

Kuva: Marja Kivilompolo/Sotainvalidien Veljesliitto