Soome Vabariigi presidendi Sauli Niinistö kõne Eesti Vabariigi presidendi riigivisiidi pidulikul õhtusöögil Säätytalos 13.05.2014

Minul ja mu abikaasal on suur rõõm ja au öelda teile, austatud president ja proua Ilves, tere tulemast riigivisiidile Soome. Teie külaskäik tõstab esile meie riikide eriliselt tugevad ja tihedad suhted.

Vastastikused riigivisiidid on õigupoolest nagu täpp i-le. Nendega ametlikud suhted kulmineeruvad.  Nende raames muutub kõik nähtavamaks. Aga  tegeliku töö teevad ära ja suhete sügavaima tähenduse loovad kõik need sajad tuhanded üle mere liikuvad inimesed, tuhanded toimivad ettevõtted, arvukad kultuuritegijad, raamatute kirjutajad ja tõlkijad. Nemad on need, kes loovad silla üle Soome lahe, silla, mis endiselt püsib ja ja tugevneb. See muutub ka mitmekülgsemaks ja elab ajas. Mööda silda liiguvad nii elekter kui ka digitaalsed oskused, mille näiteks on x-tee. Ja millalgi hakkab seda mööda liikuma ka gaas.

Me, soomlased ja eestlased, oleme teineteisele lähedased. Me oleme naabrid.  Me oleme keelesugulased. Meid ühendavad nii ajalooetapid kui ka tänapäeva partnerlus nii kahepoolselt, piirkondlikult Läänemere regioonis kui ka Euroopa Liidu ja ühisvaluuta euro raames. Meid ühendab ka tulevik – meie visa soov ehitada senisest paremat, kindlamat ja edukamat maailmanurka siia Euroopa põhjaossa, kus me mõlemad elame. Koos.

Meid ühendab ka üks teine ilmselge seik. Oma mõõtmetelt pole me mitte suured riigid. Me ei saagi loota kvantiteedi, vaid ainuüksi kvaliteedi peale. Kõike, mida teeme, tuleb teha hästi ja täpselt. Jõudu pole raisata. Ei saa endale lubada võimalust vigu teha. See kvaliteedi ja täpsuse – kangesti tuleb tahtmine öelda ka kokkuhoidlikkuse – põhimõte avaldab meil mõju alati ja kõigele.

Usun siiski, et see reegel on olnud ja on ka edaspidi nii Soome kui ka Eesti jaoks õnnistus. Mõlemad rahvad on seda arvestades saavutanud suurepärast edu. Meie siin Soome lahe põhjarannikul oleme võinud imetleda Eesti kiiret tõusu, tema silmatorkavat võimet haarata kärmelt kinni uutest võimalustest, võtta see julgelt omaks ja pöörata see enda kasuks. Näiteid selle kohta on palju, üks silmapaistvamatest Skype’i loomine. Avatus, uudishimu, julgus, vastutustundlikkus, ettevõtlikkus – need kõik on meile tähtsad ja viivad meie rahvaid edasi ka tulevikus, ükskõik mis väljakutseid rahvusvaheline keskkond ja majandus meie teele ka ei seaks. 

* * *

Viimastel kuudel oleme sunnitud pealt nägema dramaatilisi sündmusi keset Euroopat. Mõtlen loomulikult Ukraina kriisi. Kriisi kulg on olnud selline, et see võib vapustada ja kõigutada kogu vabaduse, ühiste reeglite, regionaalse puutumatuse ja rahuliku vastastikuse mõju peale üles ehitatud Euroopa süsteemi. Seda süsteemi oleme me kõik omalt poolt – suurte lootuste, suurte pingutustega – üles ehitanud. Ja nüüd hõljub selle süsteemi kohal suur vari.

Meie kui rahvusvahelise üldsuse liikmed ei saa loomulikult heaks kiita rahvusvahelise õiguse rikkumisi ega Krimmi poolsaare ühendamist Venemaaga. Oleme ka pealt näinud avaliku korra tõsist kõikumist Ukrainas, vägivallatsemist, inimrööve ja kadumisi. Odessa tulekahju sugused kümneid ohvreid nõudnud hirmuäratavad sündmused püsivad meil meeles.

Meil on teada kahjuväärne asjaolu, et kui Ukraina kriisi ei suudeta maha rahustada ega luua rahulikku teed, mis tagaks Ukraina iseseisvuse, vabaduse ja tasakaalu ning eri rahvusrühmade õigused, jõuame varsti väga raskesse situatsiooni. Niisugusesse, mis avaldaks endisest tõsisemat ja ulatuslikumat mõju Euroopa turvalisusele. Mida rohkem katki läheb, seda raskem on parandada.

Seepärast ongi praegu kõige tähtsam teha tööd situatsiooni rahustamiseks, nii et ukrainlased saaksid otsustada oma arengu üle seaduslikult ja demokraatlikult. Ilma vägivalla ohuta või selle kasutamiseta. Me tegutseme koos Euroopa Liidu raames niisuguse tuleviku nimel. Loodan ka, et ka Šveitsi kui Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni eesistujariigi aktiivne töö aitab sellele kõigele kaasa. Läheb vaja tugevaid jõupingutusi, kõigi nende jõupingutusi, kes tunnevad oma vastutust.  

Austatud president Ilves, proua Ilves! Tahaksin veel tänada teid teie Soome tuleku eest ning nende rikastavate vestluste eest, mida meil oli päeva jooksul võimalus pidada. Nüüd soovingi tõsta toosti Eesti presidendi ja proua Ilvese ning Soome ja Eesti suhete auks! Terviseks!