Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan ja nopean toiminnan joukkoihin esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 147/2016
8.4.2016

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 8. huhtikuuta Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan ja nopean toiminnan joukkoihin. Suomen panostus säilyy vahvana ja monipuolisena.

Kokouksessa linjattiin, että Suomi jatkaa osallistumistaan Euroopan unionin EUNAVFOR Sophia ‑kriisinhallintaoperaatiossa Välimerellä enintään kymmenellä esikuntaupseerilla vuoden 2017 loppuun. Muita osallistumispäätöksiä tehdään yksityiskohtien täsmentyessä.

Lisäksi kokouksessa selvennettiin puolustusvoimien kansainvälisten harjoitusten ulko- ja turvallisuuspoliittista arviointia ja käsittelyä koskevia menettelyjä, mukaan lukien eduskunnan asianmukaista informointia.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, ulkoasiainministeriö sekä vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen (kriisinhallinta), p. 0295 140 317 ja yksikön johtaja Otto Saxén (harjoitusyhteistyö), p. 0295 140 314, puolustusministeriö