Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Ukrainan tilanne esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 237/2014
6.6.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli perjantaina 6. kesäkuuta 2014 Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta. Ukrainan 25. toukokuuta pidetyt presidentinvaalit olivat hyvin tärkeä askel maan poliittisten rakenteiden legitimiteetin vahvistamiseksi. Vaalit voittaneen Petro Poroshenkon virkaanastujaiset järjestetään 7. kesäkuuta 2014 Kiovassa. Suomea tilaisuudessa edustaa ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tärkeää on myös, että perustuslakiuudistuksessa edetään ja parlamenttivaalit järjestetään pian.

Suomi pitää erittäin huolestuttavana, että väkivaltaisuudet Itä-Ukrainassa jatkuvat ja jopa kiihtyvät. Suomi tuomitsee Etyj-tarkkailijoihin kohdistuvat sieppaukset. Suomi korostaa kaikkien osapuolten, ml. Venäjä, vastuuta tilanteen vakauttamiseksi ja kansainvälisen yhteisön toiminnan turvaamiseksi. Suomi tukee Etyjin tiekartan mukaista etenemistä ja pitää tärkeänä, että osapuolet ryhtyvät välittömästi Geneven julkilausuman toimeenpanoon. Ukrainan kansallista dialogia on tärkeää jatkaa.

Valiokunta käsitteli myös Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistuu noin 550 sotilasta. Heistä suurin osa toimii UNIFIL-operaatiossa Libanonissa ja ISAF-operaatiossa Afganistanissa. Suomi harkitsee tässä vaiheessa mahdollisuuksia jatkaa osallistumista UNIFIL-operaatioon nykyisen määräajan – toukokuu 2015 – päättymisen jälkeenkin.

Siviilikriisinhallintatehtävissä toimii tällä hetkellä noin 145 suomalaisasiantuntijaa. Suomalaisia on eniten Kosovossa, Afganistanissa ja Georgiassa. Ukraina on noussut uudeksi painopisteeksi, kun Etyj perusti sinne siviilioperaation (OSCE Special Monitoring Mission).

Suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitus- ja koulutusyhteistyöhön sekä nopean toiminnan joukkoihin samoista lähtökohdista ja tavoitteista kuin aiemmin.

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300 (Ukrainan tilanne), osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö ja yksikön johtaja Helena Partanen, p. 0295 140 310, puolustusministeriö (kriisinhallinta).