Suomen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä, Ukraina sekä Syyria, Irak ja ISIL esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 563/2015
23.10.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat perjantaina 23. lokakuuta, että Suomi lisää osallistumistaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä ihmissalakuljetuksen torjumiseksi (EUNAVFOR MED operaatio SOPHIA). Operaatiossa toimii parhaillaan kahdeksan suomalaista esikuntaupseeria, ja osallistumista on määrä kasvattaa lähettämällä operaatioon enintään 20 sotilaan vahvuinen alustarkastusosasto.

Kokouksessa keskusteltiin myös Ukrainan tilanteesta. Tiiviin vuoropuhelun jatkaminen ja yksipuolisten toimien välttäminen on edellytys konfliktin ratkaisulle. Myönteistä on, että tulitauko Itä-Ukrainassa on pitänyt syyskuun alusta alkaen. Aseet tulee vetää kontaktilinjalta sovitusti ja Etyjin tarkkailijoille taata täysi pääsy tarkkailemaan tilannetta. Suomi pitää tärkeänä, että Ukrainan paikallisvaalit sujuvat Ukrainan lakien ja Etyjin periaatteiden mukaisesti. Suomi pitää Alankomaiden onnettomuustutkimuslautakunnan raporttia MH17-lentokoneturmasta puolueettomana ja kattavana selvityksenä. Syylliset tulee saada vastuuseen tapahtuneesta turmaa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti.

Kokouksessa oli esillä myös tilanne Syyriassa, Irakissa sekä Turkissa. Taisteluiden kiihtyminen Syyriassa syksyn aikana on huolestuttavaa kriisin ratkaisemisen ja humanitaarisen tilanteen näkökulmasta. Taisteluiden kiihtyminen on vaikuttanut myös muuttoliikkeen kasvuun. Kansainvälisen yhteisön tulee edistää rauhanomaisen ratkaisun löytämistä Syyriaan. Suomi korostaa, että Syyrian konflikti voidaan ratkaista vain poliittisten neuvottelujen kautta. Venäjän sotilaallisen toiminnan tulee tapahtua YK:n asettamissa puitteissa. Terroristijärjestö ISILin uhkan torjuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja laajaa keinovalikoimaa kriisinhallinnasta konfliktin vaikutusten lieventämiseen kehitysyhteistyön keinoin. Suomi osallistuu ISILin vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön, muun muassa turvallisuusjoukkojen koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakissa. Turkki kantaa suurta vastuuta pakolaistilanteen hoidossa vastaanotettuaan jo yli kaksi miljoonaa Syyrian pakolaista. EU ja Turkki ovat tiivistäneet yhteistyötään Turkin kautta Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen hallinnassa.

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Maiden puolustusministeriöiden välisiä keskusteluja kahdenvälisestä yhteistyöstä jatketaan.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300 (Ukraina), osastopäällikkö Jarno Syrjälä, p. 0295 351 300 (Syyria, Irak, ISIL), ulkoasiainministeriö; ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö.