Suomen osallistuminen Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseen esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 154/2014
11.4.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan perjantaina 11. huhtikuuta Syyrian kemiallisten aseiden hävittämistä ja sen edellyttämiä kansainvälisen yhteisön jatkotoimia. Valiokunta linjasi, että Suomi osallistuu enintään 20 sotilaan vahvuisella alustarkastusosastolla Välimeren alueella tapahtuvaan monikansalliseen tehtävään, jolla tuetaan kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n ja YK:n yhteismission johdolla toteutettavaa Syyrian kemiallisen aseen hävittämistä. 

Suomen alustarkastusosasto osallistuu kemiallisen aseen neutralisointia toteuttavan Yhdysvaltain Cape Ray -aluksen suojaukseen merialueella. Yhdysvaltain aluksella neutralisoidaan Syyrian kemiallisten aseiden ohjelmaan liittyneet vaarallisimmat kemikaalit. Toiminta tapahtuu kansainvälisillä vesialueilla Välimerellä. Suomi lähettää alustarkastusosaston alueelle enintään kuuden kuukauden määräajaksi.

Suomi on aiemmin lähettänyt OPCW:n ja YK:n yhteismission tukena toimivaan Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon noin 10 hengen suojeluosaston, jonka tehtävänä on varmistaa kemiallisten materiaalien turvallisuus merikuljetusten aikana Välimeren alueella.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta. Lisäksi keskusteltiin ulkoasiainministeriön tietoturvaloukkauksesta tehdystä selvityksestä sekä toimenpiteistä ja suosituksista tietoturvallisuuden kehittämiseksi.

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 295 351 561 ja erityisasiantuntija Tiina Raijas, puolustusministeriö, p. 0295 140 318 sekä tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, ulkoasiainministeriö, p. 0295 350 526 (UM:n tietoturvaloukkaus)