Suomen, Ruotsin ja Norjan kolmikantakokouksen julkilausuma Ruotsin Harpsundissa 22.2.2023

”Me Ruotsin, Suomen ja Norjan valtionjohtajat, yhdessä maidemme ulko- ja puolustusministerien kanssa, olemme tänään kokoontuneet Ruotsin Harpsundiin keskustelemaan yhteisistä turvallisuushaasteistamme ja tiiviistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyöstämme.

Sen jälkeen, kun ensimmäinen tapaamisemme tässä kokoonpanossa pidettiin presidentti Niinistön kesäasunnolla Kultarannassa vuonna 2019, tarve tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä välillämme on vain kasvanut. Tuomitsemme jyrkästi Venäjän provosoimattoman ja laittoman täysimittaisen hyökkäyksen, jonka ensimmäinen vuosipäivä lähestyy, ja vahvistamme vankkumattoman tukemme Ukrainalle. Ukrainan itsenäisyys, itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus ovat meille yhteinen ja oleellinen turvallisuusintressi. Maamme antavat Ukrainalle merkittävää humanitaarista, sotilaallista ja taloudellista apua. Sillä, mitä tapahtuu Ukrainassa ja sen ympäristössä, on suora vaikutus meihin.

Lähiympäristömme turvallisuustilanteen heikkeneminen sekä Venäjän täysimittainen hyökkäyssota olivat ne tekijät, joiden vuoksi Ruotsi ja Suomi päättivät hakea Nato-jäsenyyttä. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet lisäävät huomattavasti sekä Pohjois-Euroopan että koko liittokunnan turvallisuutta. Me, Norja, Suomi ja Ruotsi, yhdessä muiden pohjoismaisten naapureidemme kanssa, kannamme vastuuta siitä, että vastaamme alueemme turvallisuushaasteisiin, myös pohjoisilla alueillamme. Nyt kun Ruotsi ja Suomi ovat matkalla Natoon, toimimme entistäkin yhtenäisemmin turvallisuutemme vahvistamiseksi. Puolustusvoimamme tekevät tiivistä yhteistyötä maalla, merellä ja ilmassa. Kattavan yhteisharjoittelun myötä ilmavoimamme ovat tottuneet toimimaan yhdessä lyhyellä varoitusajalla, ja niillä on tähän erinomaiset valmiudet. Myös maavoimamme tekevät tiivistä yhteistyötä ja niillä on kokemusta yhteistoiminnasta, mistä kertovat muun muassa laajamittaiset Cold Response- ja Nordanvind-harjoitukset. Jatkamme yhteistyömme syventämistä laajamittaisten harjoitusten avulla myös tulevina vuosina. Puolustusyhteistyömme on tiiviisti koordinoitua pohjoismaisten naapureidemme ja läheisten kumppanimaidemme, kuten Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa.

Maidemme pohjoisimmat seudut ovat muita alueita väljemmin asutettuja ja niiden ilmasto ja maantiede tuovat omat erityishaasteensa. Samanaikaisesti nämä alueet tarjoavat suuria mahdollisuuksia syventää yhteistyötä entisestään ottaen huomioon niiden sijainti ja ainutlaatuiset edellytykset vihreään siirtymään, avaruuteen sekä harvinaisten maametallien hyödyntämiseen liittyvään yhteistoimintaan. Tämän päivän kokouksessa keskustelimme, kuinka voimme edistää yhteisten ratkaisujen löytymistä – niin siviili- kuin sotilasalallakin – maidemme pohjoisimpien alueiden mukanaan tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien valossa.”