Syyrian ja Irakin tilanne sekä Suomen osallistumisen vahvistaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakissa esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 78/2016
26.2.2016

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 26. helmikuuta Syyrian konfliktin ja Irakin ajankohtaisesta tilanteesta. Suomi korostaa, että Syyrian konflikti voidaan ratkaista vain poliittisten neuvottelujen kautta. YK:n välittämien Syyrian hallinnon ja opposition välisten neuvottelujen jatkaminen on erittäin tärkeää. Suomi toivoo, että konfliktin osapuolet sitoutuvat maanlaajuiseen tulitaukoon ja humanitaarisen avun perille saamiseen.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi jatkaa ja vahvistaa osallistumistaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakin Erbilissä vuodella nykyisen mandaatin päättyessä 31.8.2016. Suomi osallistuu parhaillaan ISILin vastaisen yhteenliittymän puitteissa Operation Inherent Resolve (OIR)  operaation koulutustoimintaan 50 sotilaalla. Kokouksessa linjattiin, että Suomen osallistumisen kokonaisvahvuus kasvatetaan 1.9.2016 alkaen vuoden ajaksi noin 100 sotilaaseen. Tämä sisältää koulutustoiminnan jatkon nykyvahvuudella sekä osallistumisen neuvonantotoimintaan noin 50 lisäsotilaalla. Ratkaisulla vastataan sekä Ranskan Pariisin terrori-iskujen jälkeen esittämään avunantopyyntöön että Yhdysvaltain pyyntöön lisätä tukea ISILin vastaisen koalition toimintaan. Eduskunnalle annetaan jatko-osallistumisesta sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukainen selonteko, jolloin myös avunantolausekkeesta voidaan käydä keskustelua.

TP-UTVA linjasi joulukuussa 2015, että vastauksena Ranskan pyyntöön Suomi muun muassa tarjoaa Erbilin koulutusoperaatioon osallistumisen jatkamista ja laajentamista sekä Libanonin UNIFIL-operaatioon osallistumisen laajentamista. Tämänpäiväisellä linjauksella edetään koulutusoperaation osalta. UNIFIL-osallistumisen mahdollinen laajentaminen on edelleen valmistelussa.

Kokouksessa aloitettiin keskustelu siitä, miten puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön tuodaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen käsittelyyn.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Jarno Syrjälä, p. 0295 351 300 (Syyria), ulkoasiainministeriö; vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, p. 0295 140 317, puolustusministeriö.