Tasavallan presidentin esittely 10.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.2.2017
TIEDOTE 65/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.2.2017 seuraavat lait:

Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (HE 204/2016 vp). Suomen kansalliseen koulutus- ja tutkintojärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen kahdeksalle vaativuustasolle. Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta viitekehyksen eri vaativuustasoille säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki tulee voimaan 1.3.2017. (OKM hallitusneuvos Laura Hansén 0295 330 098)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 242/2016 vp). Lailla täydennetään yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annetun direktiivin saattamista osaksi Suomen lainsäädäntöä. Laki sisältää merenhoidon ympäristötavoitteen ja meriympäristön hyvän tilan määritelmät. Lain sanamuotoja täydennetään ja täsmennetään meriympäristön tilan alustavan arvioinnin ja hyvän tilan määrittämisen, merenhoidon suunnittelun ympäristötavoitteiden sekä merenhoitoa koskevan kansainvälisen yhteistyön osalta. Muutosten taustalla on Euroopan komission 7.9.2015 Suomelle osoittama meristrategiadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvä tiedustelu. Laki tulee voimaan 1.3.2017. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.2.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan hyväksyminen. Kauppasopimus, johon Ecuador nyt liittyy, kattaa kaikki kaupan merkittävät alat, mukaan lukien tavara- ja palvelukaupan, investoinnit, julkiset hankinnat, henkisen omaisuuden suojan, kaupan suojatoimet ja kilpailupolitiikan. Edelleen sopimuksen keskeisiin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävän talouden edistäminen sekä työ- ja ympäristönormien kunnioittaminen ja edistäminen osapuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. (UM ulkoasiainneuvos Ari Mäki 0295 350 595)

Ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan Tullin pääjohtaja Antti Hartikaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Uruguayn itäisen tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Uutinen

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.2.2017 seuraavat nimitysasiat:

Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Marja Rislakki Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Lissabonin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Laitiaisen sivuakkreditointi Kap Verdeen ja Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Samoaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Pekka Kivinen pääesikunnan päällikön virkaan 1.6.2017-31.12.2019, puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Tapani Rotonen kenraalin virkaan 1.7.2017-31.7.2019, maavoimien esikunnan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Petri Jussi Mikael Hulkko kenraalin virkaan 1.1.2018-30.9.2021 ja maavoimien komentajaksi 1.8.2017 lukien, ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Pasi Pellervo Jokinen kenraalin virkaan 1.8.2017-31.5.2022 ja pääesikunnan valmiuspäälliköksi 1.8.2017 lukien, Karjalan lennoston komentaja, eversti Jari Mikael Mikkonen kenraalin virkaan 1.8.2017-30.6.2022 ja ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.8.2017 lukien, ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.6.2017 lukien, pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Johannes Myllykangas maavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.8.2017 lukien, pääesikunnan suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Sampo Ilmari Eskelinen ilmavoimien komentajaksi 1.6.2017 lukien ja Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Vesa Juhani Virtanen pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.6.2017 lukien. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Karjavirta 0295 140 430)
Tiedote