Tasavallan presidentin esittely 10.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.3.2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.3.2017 seuraavat kansainväliset asiat:
Osastopäällikkö Kimmo Lähdevirran tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jukka Pietikäisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kuuban välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksella pyritään vapauttamaan markkinoiden toimintaa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 10.3.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 96 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Tasavallan presidentti päätti määrätä maakuntalain eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla 2 §:n 2 momentin raukeamaan ja muilta osin päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan edellä mainitun maakuntalain, maakuntalain räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla ja maakuntalain räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoidon maksujen perusteista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun valtakunnan lainsäädännön soveltamisesta, maakuntalaki yleisestä asumistuesta annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta, maakuntalaki ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki ammattipätevyyden tunnustamisesta ja maakuntalaki korkeakouluopintojen rinnastamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomitalin 68 henkilölle, hopeisen ansiomitalin 69 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin myöntämistä 175 henkilölle. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)
Tasavallan presidentti myönsi akateemikon arvonimen akatemiaprofessori Eva-Mari Arolle, akatemiaprofessori Markku Kulmalalle ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluodolle. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.3.2017 seuraavat nimitysasiat:

Kööpenhaminassa olevan suurlähetystön päällikön Ann-Marie Nyroosin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Vesa Vasara Kööpenhaminassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Seija Kaarina Kaijanen Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Katja Maria Sorsimo Turun hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Marja Kaarina Peltoniemi Turun hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anna Veronica Storträsk Turun hallinto-oikeuden neljänneksi täytettävään virkaan sekä määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Riitta Liisa Arjas Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2017 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Eversti Tuomo Väinö Petter Repolle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja eversti Tommi Marko Haapalan määrääminen tähän tehtävään 1.6.2017 lukien asemapaikkana Bryssel, eversti Matti Esko Juhani Lampiselle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen ja eversti Pertti Juhani Kelloniemen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2017 lukien asemapaikkana New York, kommodori Juhani Karjomaalle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Hannu Juhani Teittisen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2017 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Timo Petteri Vehviläiselle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Monsissa annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Jukka Olavi Kotilehdon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2017 lukien asemapaikkana Mons. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Majuri Veli-Matti Kemppilä puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2017-30.4.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)