Tasavallan presidentin esittely 19.10.2018

Istunnon ajankohta 19.10.2018 11.00 | Paikka: Helsinki

19.10.2018 PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kalle Kankaanpää, Lähetystöneuvos p.029 5351816

Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 70. istuntoon Oslossa 30.10.-1.11.2018

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisten ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp) 2. Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 169/2018 vp)

Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410

Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen vastavuoroisia puolustushankintoja koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntämiseksi.

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 103/2018 vp; EV 76/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 107/2018 vp; EV 78/2018 vp)