Tasavallan presidentin esittely 19.3.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 106/2014
19.3.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Jyrki Kataisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn assosiaatiosopimuksen poliittiset osat, joihin sisältyvät johdanto, 1 artikla, I osasto, II osasto ja VII osasto sekä loppuasiakirja. (UM osastopäällikkö Terhi Hakala 0295 350 545)