Tasavallan presidentin esittely 2.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
2.3.2018
Tiedote 101/2018 

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 2.3.2018 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen. Sopimus Pietarissa sijaitsevan Suomi-talon tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle allekirjoitettiin Moskovassa 4.7.2017. Kaupan kokonaishinta on 508 100 000 ruplaa, mikä on arvioitu markkina-arvon mukaiseksi hinnaksi. Helmikuun 2018 lopun kurssin mukaan kauppahinta on noin 7 400 000 euroa. Suomalainen osapuoli on sitoutunut maksamaan kauppahinnan suorittamisen yhteydessä Suomen Pietarin instituutin jäljellä olevan vuokravelan Venäjän valtiolle. Sopimuksen mukaan suomalainen osapuoli on velvollinen noudattamaan kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, käyttöä ja suojelua koskevan lainsäädännön mukaisia velvoitteita. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 149/2017 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti käsitteli 23 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomitalin 29 henkilölle, hopeisen ansiomitalin 74 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 171 henkilölle. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

Tasavallan presidentti määräsi hengenpelastusmitalilautakunnan jäseneksi pelastusylijohtaja Esko Koskisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen lainsäädäntöjohtaja Mika Kätön sekä lautakunnan jäsenen Jarmo Hollsteinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinteen 5.3.2018 lukien lautakunnan 24.5.2019 päättyväksi toimikaudeksi sekä määräsi Esko Koskisen toimimaan lautakunnan puheenjohtajana. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen valtakunnansyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 5.3.-31.7.2018. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)

Kansliapäällikkö Asko Kauko Välimaa korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.4.2018 lukien. (OM osastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Käräjätuomari Tiina Riikka Hirvonen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri Pekka Samuli Sillanpää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, julkinen oikeusavustaja Johanna Marika Borgmästars Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, kansliapäällikkö Sirpa Hannele Virkkala Vaasan hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Heidi Johanna Lindqvist Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Mette Maria Manninen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, määräaikainen hovioikeuden esittelijä Päivi Hannele Risikko Espoon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Everstiluutnantti Ville-Pentti Poutulle sotilasedustajaksi Suomen pysyvään ETYJ-edustustoon Wienissä annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Jyri Tuomas Liukon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2018 lukien asemapaikkana Wien, komentaja Anssi Juhani Olavi Munkille Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Harri Pekka Tapani Ahosen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2018 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Mikael Salolle Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja majuri Kimmo Peter Alesmaan määrääminen tähän tehtävään 1.8.2018 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)