Tasavallan presidentin esittely 20.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
20.10.2017 
Tiedote 480/2017 

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 20.10.2017 seuraavat lait:

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 95/2017 vp). Lakia muutetaan siten, että kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan toimikausi alkaa kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun alusta, kun se nykyisin alkaa vaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta. Samalla nykyisen valtuuskunnan toimikautta jatketaan vuoden 2017 loppuun. Laki tulee voimaan 25.10.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta (HE 79/2017 vp). Viivästyskorko muutetaan väliaikaisesti neljän prosentin suuruiseksi. Tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloilla. Laki tulee voimaan 1.11.2017 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. Lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettujen maksujen viivästymiseen 1.7.2017 lukien. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 005)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.10.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna Milanon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välinen sopimus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 0295 351 144)

Pääministeri Juha Sipilän sekä ministerien Timo Soini, Kai Mykkänen, Sampo Terho, Anne Berner, Pirkko Mattila, Annika Saarikko ja Kimmo Tiilikainen määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 69. istuntoon Helsingissä 30.10.-2.11.2017. (UM apulaisosastopäällikkö Juha Ottman 0295 351 705)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 20.10.2017 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 17 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.10.2017 seuraavat nimitysasiat:

Pekingin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarno Syrjälän sivuakkreditointi Mongoliaan ja Addis Abeban suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Airaksisen sivuakkreditointi Djiboutiin. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)