Tasava?llan presidentin esittely 29.5.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto  29.5.2015 
TIEDOTE 278/2015

Tasavallan presidentti nimitti 29.5.2015 pääministeri Juha Sipilän hallituksen.

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA
Tasavallan presidentti vapautti 29.5.2015 valtioneuvoston jäsenyydestä pääministeri Cai-Göran Alexander Stubbin, pääministerin sijaisen, valtiovarainministeri Antti Juhani Rinteen, ulkoasiainministeri Erkki Sakari Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Anneli Toivakan, kehitysministeri Sirpa Hannele Paateron, oikeusministeri Anna-Maja Kristina Henrikssonin, sisäministeri Päivi Maria Räsäsen, puolustusministeri Carl-Christoffer Haglundin, liikenne- ja kuntaministeri Paula Sinikka Risikon, opetus- ja viestintäministeri Krista Katriina Kiurun, maa- ja metsätalousministeri Antti Petteri Orpon, elinkeinoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren, työministeri Lauri Armas Ihalaisen, sosiaali- ja terveysministeri Laura Kaarina Rädyn, peruspalveluministeri Krista Anri Susanna Huovisen, ympäristöministeri Sanni Kaisa Grahn-Laasosen sekä kulttuuri- ja asuntoministeri Pia-Liisa Viitasen ja nimitti valtioneuvoston jäseniksi pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, diplomi-insinööri, kansanedustaja Juha Petri Sipilän ja hänen ehdotuksestaan ulkoasiainministeriksi sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Timo Juhani Soinin, ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön yrittäjä, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja Lenita Anneli Toivakan, oikeus- ja työministeriksi oikeusministeriöön sekä käsittelemään työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvia asioita kemian laborantti, kansanedustaja Jari Tapani Lindströmin, sisäministeriksi yrityspalvelujohtaja, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Antti Petteri Orpon, puolustusministeriksi filosofian tohtori, kansanedustaja Jussi Lauri Juhani Niinistön, valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, filosofian tohtori, kansanedustaja Cai-Göran Alexander Stubbin, liikenne- ja viestintäministeriksi sekä käsittelemään oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita kauppatieteiden maisteri, yrittäjä, kansanedustaja Anne Bernerin, kunta- ja uudistusministeriksi valtiovarainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita filosofian maisteri, kansanedustaja Anu Helena Vehviläisen, opetus- ja kulttuuriministeriksi valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Sanni Kaisa Grahn-Laasosen, maatalous- ja ympäristöministeriksi maa- ja metsätalousministeriöön ja ympäristöministeriöön maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja Kimmo Kalevi Tiilikaisen, elinkeinoministeriksi filosofian tohtori kansanedustaja Olli Ilmari Rehnin, sosiaali- ja terveysministeriksi perushoitaja, kansanedustaja Hanna Katariina Mäntylän sekä perhe- ja peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön sosionomi, kansanedustaja Juha Tapani Rehulan. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET
Tasavallan presidentti vahvisti 29.5.2015 seuraavat lait:

Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta (HE 2/2015 vp). Ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä, muutetaan. Pykälään lisätään säännös, jonka mukaan kansanterveyden vaarantaminen ei estä jatkoluvan myöntämistä, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Laki tulee voimaan 2.6.2015. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)