Tasavallan presidentin esittely 29.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 348/2014
29.8.2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.8.2014 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtiosihteeri Kari Anttilan tai hänen estyneenä olleessaan johtaja Harri Syväsalmen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin estäminen, tutkiminen ja seuraamusten varmistaminen kansallisissa ja rajatylittävissä tapauksissa. (OKM ylitarkastaja Heidi Sulander 0295 330 298)

Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos, yksikön päällikkö Silja Ruokolan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kansainvälisestä tieliikenteestä 27.10.1995 tehdyn sopimuksen sekä sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta. Sopimuksessa sovitaan vastavuoroisesta tieveroista vapauttamisesta, taksiliikenteestä ja kansallisen ajokortin kelpoisuudesta. Koska liikenne- ja viestintäministeriön käsityksen mukaan muutossopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, viedään muutossopimus hallituksen esityksellä erikseen eduskunnan hyväksyttäväksi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muutossopimuksen 3 artiklan mukaan sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun saadaan viimeinen kirjallinen ilmoitus valtionsisäisten menettelyiden täyttymisestä.(LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.8.2014 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Juha Antero Kurenmaalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 14.9.2014 lukien ja everstiluutnantti Pekka Antero Kortelaisen määrääminen tähän tehtävään 14.9.2014 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)