Tasavallan presidentin esittely 4.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 
4.3.2016
TIEDOTE 92/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

KANSAINVÄLISET ASIAT
Tasavallan presidentti päätti 4.3.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Ylijohtaja Raimo Jyväsjärven tai hänen estyneenä ollessaan yksikön johtaja Olli Ruudun valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn sopimuksen liitesopimus yhteishankinnoista. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

MUUTA
Tasavallan presidentti päätti 4.3.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT
Tasavallan presidentti päätti 4.3.2016 seuraavat nimitysasiat:

Addis Abeban suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Sirpa Mäenpään edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016, Ottawan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kaarlo Murron edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 sekä Wienin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anu Laamasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Ulkoasiainneuvos Helena Airaksinen Addis Abebassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Vesa Lehtonen Ottawassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Kenraalimajuri Harri Kalevi Ohra-ahon nimittäminen kenraalin virkaan 1.7.2016-30.4.2019 väliseksi ajaksi ja lippueamiraali Juha Sakari Vauhkosen määrääminen erityistehtävään pääesikunnassa 1.5.2016 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Kenraaliluutnantti Markku Ilmari Nikkilälle sotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) ja edustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteasssa ja sotilasedustajaksi NATOssa Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.9.2016 lukien ja lippueamiraali Juha Sakari Vauhkosen määrääminen tähän tehtävään 1.9.2016 lukien asemapaikkana Bryssel. Komentaja Jörgen Niklas Oliver Engroosille apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2016 lukien ja komentaja Carl-Magnus Christian Waseniuksen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2016 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

PÄÄTÖKSET TASAVALLAN PRESIDENTIN ESITTELY