Tasavallan presidentin esittely 5.10.2018

Istunnon ajankohta 5.10.2018 11.00 | Paikka: Helsinki

5.10.2018 PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Arto Haapea, Lähetystöneuvos p.029 5350145

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian välisen kumppanuudesta ja yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Tuula Majuri, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150280

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta (HE 198/2017 vp; EV 77/2018 vp)

Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta tasavallan presidentti jätti lausuman pöytäkirjaan liitettäväksi.

Presidentin lausuma

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland