Tasavallan presidentin esittely 6.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto  
6.10.2017
TIEDOTE 454/2017

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.10.2017 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jukka Pietikäisen valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen tasavallan ja Bahaman yhteisön välillä veroasioita koskevista tiedoista 10.3.2010 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen muutospöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa Bahamalla Suomen kiertävän suurlähettilään 16.10.2017 alkavan vierailun yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295 530 105)

Arktisen tiedeyhteistyön edistämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää kansainvälistä arktista tiedeyhteistyötä. Sopimusta toimeenpantaessa Suomen valtio edistää parhaansa mukaan toimenpiteiden toteuttamista. Sopimus on oikeudellisesti sitova, mutta siihen ei liity sanktioita. Tullakseen voimaan sopimus edellyttää jokaisen sopimuspuolen hyväksymistä tai ratifiointia. (OKM opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen 0295 330 247)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 6.10.2017 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Juha Einari Nieminen Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2018-28.2.2025, käräjätuomari Tanja Elisa Arpiainen Kymenlaakson käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien, käräjätuomari Kimmo Tuomas Lähtinen Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien, käräjätuomari Heli Marita Leinonen Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Mikko Juhani Koli Kymenlaakson käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.5.2018 lukien sekä yliopistonlehtori Reima Juha Antero Kukkonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Päivi Pauliina Ratilainen Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Pirkko-Liisa Järvenpää Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)
Tiedote 5.10.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Tapani Rotonen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi ja pääesikunnan logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Tapio Kakkola puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajaksi 1.1.2018 lukien, eversti Janne Alpertti Jaakkola kenraalin virkaan 1.1.2018-31.12.2022 ja pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2018 lukien ja Kainuun prikaatin komentaja, eversti Tuomo Väinö Petter Repo kenraalin virkaan 1.1.2018-31.12.2022. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote