Tasavallan presidentin esittely 9.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.3.2018
Tiedote 119/2018 

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.3.2018 seuraavat lait:

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 184/2017 vp). Polttoaineen toimittajille tulee velvollisuus vähentää polttoaineiden energiayksikköä kohti laskettuja, elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään kuudella prosentilla vuonna 2020 verrattuna vuoden 2010 tasoon. Pienet polttoaineen toimittajat rajataan lain soveltamisalan ulkopuolelle. Laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Laissa säädetään myös biopolttoaineiden ja niiden raaka-aineiden kestävyyskriteerien mukaisuudesta, kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta ja vuotuisesta tietojen antamisesta. Lait tulevat voimaan 16.3.2018. (YM neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen 0295 250 149)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.3.2018 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri -lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (192/2008) ja asetus tulevat voimaan 19.3.2018. (LVM yksikön johtaja Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.3.2018 seuraavat kansainväliset asiat:

Kai Mykkäselle eron myöntäminen Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävistä ja hänen tilalleen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen määrääminen. (UM apulaisosastopäällikkö Sannamaaria Vanamo 0295 351 529)

Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa ajalla 1.9.2018-31.12.2020 noin 200 sotilaalla operaation ranskalaisessa reservipataljoonassa. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Ulkoministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Teemu Turusen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Argentiinan välinen lentoliikennesopimus. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Buenos Airesissa 26.3-6.4.2018. (LVM yksikön johtaja Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Haagin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Katri Viinikan, Reykjavikin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Valtteri Hirvosen ja Tallinnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kirsti Narisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoministeriön oikeuspalvelujen päällikkö, ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta Haagissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2018 lukien sekä ulkoasiainneuvos Ann-Sofie Stude Reykjavikissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään ja ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Timo Kantola Tallinnassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2018 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Bogotan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarmo Kuuttilan sivuakkreditointi Panamaan 10.3.2018 lukien ja Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditoinnin päättäminen Panamaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)