Tasavallan presidentin joulutervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Hyvät suomalaiset rauhanturvaajat!

Tänä vuonna on kulunut 60 vuotta siitä kun ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät puolustamaan yhteistä rauhaa Yhdistyneiden kansakuntien operaatiossa Suezille. Vuosien aikana noin 45 000 suomalaista on osallistunut rauhanturvaamis- ja kriisinhallintaoperaatioihin ympäri maailmaa. Tälläkin hetkellä Te, runsaat 400 suomalaista rauhanturvaajaa olette osaltanne tuomassa rauhaa ja vakautta maailman kriisialueille niin Euroopassa kuin kaukomailla. 

Maailma muuttuu ympärillämme nopeasti. Yhteiskunnalliset ja kansainväliset jännitteet purkautuvat tänä päivänä valitettavan usein väkivaltaisuuksina. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan kansainvälisen yhteisön väliintuloa tilanteen vakauttamiseksi ja edellytysten luomiseksi poliittisille ratkaisuille. Suuntauksena on viime aikoina ollut, että kansainväliset kriisinhallintatehtävät ovat muuttuneet yhtäältä aiempaa riskialttiimmiksi, mutta toisaalta vaativat yhä laajempaa keinovalikoimaa ongelmien ratkaisemiseksi. 

Osallistumme tänään vahvasti kriisinhallintaan monin eri muodoin. Suomi on aina kantanut vastuunsa vakauden eteen – ja kantaa myös tulevaisuudessa. Kunniakas rauhanturvaamisen perintömme peräänkuuluttaa meitä panostamaan laatuun myös jatkossa: ammatti- ja kielitaitoisiin sekä myös paikalliskulttuurin tunteviin rauhanturvaajiin. 

Suomalaisten rauhanturvaajien ammattitaitoinen ja epäitsekäs työskentely vaativissa oloissa ansaitsee mitä parhaimman kiitoksen. Työtänne arvostetaan ja sen merkitys tunnetaan niin kriisialueilla kuin täällä kotimaassa. Kiitän Teitä kaikkia hyvästä palveluksestanne kriisinhallintaoperaatioissa sekä panoksestanne kansainvälisen rauhan ja myös Suomen hyväksi.

Kaukaisuudesta huolimatta joulu tulee myös teidän arkeenne, missä sitten joulua vietättekin. Ilman läheistenne tukea työnne olisi entisestään haastavampaa. Toivonkin, että joulun tunnelma välittyy myös kaikille läheisillenne.

Toivotan Teille suomalaisille rauhanturvaajille hyvää joulua sekä menestyksekästä tulevaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti