Tasavallan presidentin kanslia pienensi hiilijalanjälkeään yli puolella

Tasavallan presidentin kanslia on pienentänyt hiilijalanjälkeään 55,4 prosenttia. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2016, jolloin kanslia uusi ympäristösuunnitelmansa ja liittyi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Suurimmat vähennykset saavutettiin ostoenergian päästöissä, kun kaikissa kanslian tiloissa siirryttiin uusiutuvilla energialähteillä tuotettuun sähköenergiaan, kaukolämpöön ja -jäähdytykseen.

Kanslian päästövähennystavoite pienentää hiilijalanjälkeä alle kolmannekseen asetettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön aloitteesta vuonna 2018. Takarajaksi tavoitteen saavuttamiselle määriteltiin presidenttikauden päätös helmikuussa 2024. Tavoitteena oli vähentää kanslian päästöjä paitsi kokonaisuudessaan myös toiminnan kaikilla osa-alueilla. Presidentti Niinistö on korostanut, että ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvitaan kaikenkokoisia tekoja.

Kanslian kasvihuonekaasupäästöt on laskettu vuosittain. Päästövähennystavoitteeseen päästiin vuosina 2018 ja 2020–2022, jolloin kanslian kokonaispäästöt putosivat enimmillään yli 80 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi lentomatkustaminen kuitenkin lisääntyi erityisesti vuonna 2023, mikä osaltaan nosti päästöjä. Lisäksi koronapandemian aikana lentomatkustaminen oli vähäistä ja osa vuosille 2020–2021 suunnitelluista matkoista siirrettiin loppukauteen.

Presidentin kanslian muita toimia päästöjen vähentämiselle ovat olleet muun ohessa reittilentojen suosiminen ilman välilaskuja, etäyhteyksin toteutettavien kokousten ja neuvottelujen lisääminen, lämpötilan laskeminen kiinteistöissä, kierrätyksen lisääminen ja valaistuksen vaihtaminen led-lamppuihin. Kaikissa kanslian tilaisuuksien tarjoiluissa on suosittu lähiruokaa, luomua ja muita mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia tuotteita, sekä minimoitu ruokahävikkiä.

Kanslian ajoneuvojen uusimissuunnitelman mukaisesti vaihdon yhteydessä hankitaan ensisijaisesti uusiutuvaa energiaa käyttäviä ajoneuvoja. Kanslian käytössä on tällä hetkellä yksi sähköauto ja kaksi lataushybridiä. Dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa polttoaineena on käytetty pääsääntöisesti uusiutuvaa dieseliä.

Kesävirka-asunnolla Kultarannassa oman energiantuotannon päästöt pienentyivät lämpöpumppuhankinnan ansiosta ja sähköiset puutarhatyövälineet ladataan nykyisin aurinkopaneelein. Hiilijalanjäljen pienentämiseen kiinnitetään huomiota myös Kultarannan ja Mäntyniemen virka-asunnon perusparannushankkeissa esimerkiksi energiatehokkuudessa.

Suorien päästöjen, jotka aiheutuvat presidentin kanslian omistuksessa tai hallinnassa olevista päästölähteistä, osuus oli ainoastaan kolme prosenttia kokonaispäästöistä. Päästöistä 97 prosenttia oli kanslian toiminnasta aiheutuvia muita epäsuoria päästöjä. Selvästi merkittävin kanslian päästölähde vuonna 2023 oli liikematkustaminen, joka muodosti 85 prosenttia kokonaispäästöistä. Polttoaineiden ja energian elinkaarenaikaisten päästöjen osuus oli kahdeksan prosenttia.

Hiilijalanjäljen vähentämiseen osallistui tasavallan presidentin kanslian koko organisaatio Presidentinlinnassa, Mäntyniemessä ja Kultarannassa.

Hiilijalanjälki laskettiin Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardin mukaisesti. Päästölaskennan työkaluna käytettiin OpenCO2.net-hiilijalanjälkialustan organisaatiokohtaista laskuria.