Tasavallan presidentin kommentti medialle 2.12.2021

Mediakyselyiden johdosta tasavallan presidentin kommentti koskien Suomen Nato-suhdetta:

”Venäjän kriittisyys Naton laajentumista ja sotilaallista toimintaa kohtaan ei ole uusi asia. Suomi katsoo Naton olevan turvallisuutta ja vakautta lisäävä tekijä Euroopassa. Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustana on ylläpitää kansallista liikkumatilaa ja valintamahdollisuuksia. Tämä pitää sisällään myös mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä. Tärkeä osa tätä kokonaisuutta on Naton ns. avoimien ovien politiikka eli jäsenyysmahdollisuuksien säilyminen avoimena Naton edellytykset täyttäville maille. Tämä periaate toistettiin viimeksi Suomen osalta Pohjois-Atlantin neuvoston vierailulla Helsingissä lokakuun lopulla. Päätökset uusien jäsenien liittymisestä tehdään hakijamaan ja Naton 30 jäsenen välillä ja jäsenyyksistä päättäminen on hakijan ja Naton jäsenmaiden asia.”