Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät Afganistanin tilannetta ja Suomen jatko-osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan maassa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 491/2014
6.11.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät torstaina 6. marraskuuta Afganistanin tilannetta. Valiokunta keskusteli Suomen kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja taloussuhteiden kehittäminen, sekä jatko-osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan. ISAFin päättyessä Suomi valmistautuu osallistumaan Naton Resolute Support -operaatioon Afganistanissa noin 80 sotilaalla. Operaatio käynnistyy vuoden 2015 alussa. Pääosa suomalaisista joukoista sijoittuu Mazar-e-Sharifiin Pohjois-Afganistanissa. Operaation tehtävänä on kouluttaa, neuvoa ja tukea Afganistanin turvallisuusjoukkoja.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Ukrainan tilanteesta, erityisesti Itä-Ukrainan separatistialueilla 2. marraskuuta pidettyjen vaalien valossa. Suomi pitää vaaleja muiden EU-maiden tavoin laittomina eikä tunnusta niitä, koska niitä ei järjestetty Ukrainan lainsäädännön ja Minskin tulitaukosopimuksen mukaisesti. 

Valiokunnalle esiteltiin ”Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet” -työryhmän valmistelema mietintö. Marraskuun 4. päivänä julkaistu mietintö käsittelee laajasti kriisinhallintaan sekä avun antamiseen ja pyytämiseen liittyviä lainsäädännön muutostarpeita.

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö; osastopäällikkö Elina Kalkku, p. 0295 350 556, ulkoasiainministeriö ja vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, p. 0295140317, puolustusministeriö (Afganistan); osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne); oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, p. 0295 351 144, ulkoasiainministeriö (mietintö).