Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat kriisinhallinnasta ja koulutusyhteistyöstä Irakissa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 38/2015
26.1.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat maanantaina 26. tammikuuta 2015 kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän lainsäädännön muutostarpeita käsitelleen työryhmän mietinnön jatkotyöstä. Valiokunta linjasi, että ulkoasiainministeriö asettaa poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tehtäväksi annetaan erillislain jatkovalmistelu 4.11.2014 jätetyn mietinnön pohjalta.

Valiokunta keskusteli myös Suomen mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen koulutusyhteistyöhön Irakissa. Osallistumista koskeva selvitystyö on käynnissä ja asia tuodaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjattavaksi myöhemmin.

Lisäksi valiokunta on saanut pyytämänsä selvityksen siitä, minkälaisia harjoitusmahdollisuuksia Yhdysvallat tarjoaa Suomelle ja Ruotsille Viroon siirtyvän amerikkalaisen lento-osaston kanssa. Suomi selvittää omien koulutustarpeidensa pohjalta osallistumismahdollisuuksia.

Lisätietoja: oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, p. 0295 351 144, ulkoasiainministeriö (mietintö), yksikön johtaja Helena Partanen, p. 0295 140 310, puolustusministeriö (Irak, harjoitustoiminta), osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö.