Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 395/2014
19.9.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 19. syyskuuta 2014 Ukrainan tilannetta.

Suomi pitää 5.9.2014 aikaan saatua tulitaukoa tervetulleena, mutta on huolestunut väkivaltaisuuksien jatkumisesta tulitauosta huolimatta. Suomi toivoo, että kansainvälisissä neuvotteluissa päästään viipymättä ratkaisuihin, jotka aidosti vakauttavat Ukrainan tilannetta. Taisteluiden loppuminen on välttämätöntä, jotta rauhanprosessissa voidaan edetä kohti luottamuksen rakentamista. Venäjän on vedettävä sotilaansa ja kalustonsa pois Ukrainasta. EU:n uudet pakotteet astuivat voimaan 12.9. ja niiden tavoitteena on edesauttaa rauhanprosessin edistymistä.

EU:n ja Ukrainan välillä solmitun assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen ratifioiminen Ukrainan parlamentissa ja Euroopan parlamentissa 16.9. oli tärkeä askel. Assosiaatiosopimukseen sisältyvän vapaakauppaosion toimeenpanoa päätettiin siirtää 1.1.2016 saakka, jotta Ukrainan taloudella olisi aikaa sopeutua muutokseen. Kolmikantakeskusteluja assosiaatiosopimuksesta EU:n, Ukrainan ja Venäjän tulisi jatkaa poliittisen neuvotteluratkaisun edistämiseksi.

Ukrainan parlamenttivaalien järjestäminen suunnitelman mukaan 26.10. on tärkeää poliittisen päätöksentekojärjestelmän vahvistamiseksi ja jotta Ukraina voi edetä välttämättömissä yhteiskunnallisissa uudistuksissa.

Valiokunta keskusteli myös Naton Walesin huippukokouksesta, joka pidettiin 4.-5.9.2014. Suomi osallistui huippukokouksessa kumppanimaille avoimiin kokouksiin eli Afganistania käsitelleeseen ISAF-kokoukseen sekä kahteen eri kokoonpanon kumppanuuskokoukseen. ISAF-kokous hyväksyi julkilausuman, johon myös Suomi muiden läsnä olleiden kumppanimaiden tavoin yhtyi. Julkilausuma linjasi toimia Afganistanin tukemiseksi, mukaan lukien ISAFin seuraajaoperaatio Resolute Support (RS), joka on koulutukseen, tukeen ja neuvonantoon keskittyvä operaatio.

Huippukokouksessa käynnistettiin Naton uusi kumppanuusaloite, joka on Suomellekin tärkeä. ISAF-operaation päättyessä kumppanuusyhteistyötä on tarve uudistaa. Aloitteen tavoitteena on mahdollistaa yhteistyön säilyminen nykytasolla myös uudessa tilanteessa sekä tukea Naton ja kumppanimaiden valmiuksia osallistua kriisinhallintaoperaatioihin myös tulevaisuudessa. Uudistettu kumppanuusyhteistyö vastaa hyvin Suomen tavoitteita ja Suomen yhdessä Ruotsin kanssa esittämiä ajatuksia koskien kumppanuuden kehittämistä.

Valiokunta keskusteli myös kansainvälisen yhteisön toimista ISILin aiheuttamaa vakavaa uhkaa vastaan. Suomi pitää laajaa kansainvälistä yhteistyötä, monitahoista keinovalikoimaa ja pitkäjänteisyyttä tärkeänä. Suomi osallistuu kansainvälisen yhteisön toimiin tämän yhteisen uhkan torjumiseksi. Suomi ei osallistu taistelutoimiin tai aseapuun.

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561 ja osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne) sekä ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö (Naton huippukokous).