Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 326/2014
22.8.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 22. elokuuta Ukrainan ajankohtaista tilannetta tasavallan presidentin Venäjälle ja Ukrainaan 15.–16. elokuuta suuntautuneiden vierailujen valossa.

Valiokunta keskusteli kansainvälisen yhteisön ponnisteluista neuvottelujen aikaansaamiseksi. Suomi on omalta osaltaan sitoutunut edistämään näitä prosesseja.

Kriisin ratkaisupyrkimysten keskeisiä tavoitteita ovat poliittisen neuvotteluyhteyden avaaminen, humanitaarisen avun perille toimittaminen kansainvälisen Punaisen ristin (ICRC) valvonnassa ja aselevosta sopiminen. Oleellista on lisätä keskinäistä luottamusta ja estää kriisin eskaloituminen edelleen. Venäjän on varmistettava, että asevoimaa ei kulje rajan yli Itä-Ukrainaan.

Samanaikaisesti Ukrainan tulee edetä uudistuksissa. Parlamenttivaalien järjestäminen on tärkeää poliittisen järjestelmän legitimiteetin vahvistamiseksi. Myös tässä kansainvälisen yhteisön on tuettava Ukrainaa jatkossakin. Suomi on valmis lisäämään humanitaarista apuaan Ukrainalle.

Valiokunta keskusteli myös Naton huippukokouksesta, joka järjestetään 4.–5.9.2014 Walesissa, Iso-Britanniassa. Kokoukseen on kutsuttu myös Naton kumppanimaat. Suomen valtuuskuntaa johtaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Suomi osallistuu osana huippukokousta järjestettävään ISAF-tapaamiseen. Naton johdolla Afganistanissa toteutettu ISAF-kriisinhallintaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Walesin kokouksessa on tarkoitus keskustella mahdollisuuksista tukea Afganistania sen jälkeen Resolute Support -neuvonta-, avunanto- ja koulutusoperaation muodossa. Suomi valmistautuu osallistumaan operaatioon.

Huippukokouksen odotetaan käsittelevän myös Naton kumppanuuspolitiikkaa ja sen kehittämistä ISAF-operaation päättyessä. Suomi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan, yhdessä Ruotsin kanssa, Naton kumppanuuspolitiikan muotoutumiseen. Huippukokouksen yhteydessä järjestetään kumppanuusyhteistyötä koskevia kokouksia, joihin Suomi osallistuu.

Valiokunta keskusteli myös Irakin turvallisuustilanteen huolestuttavasta heikkenemisestä.

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö (Ukraina); osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö; neuvotteleva virkamies Otto Saxén, p. 0295 140 314, puolustusministeriö (Naton huippukokous).