Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 210/2014
23.5.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 23. toukokuuta 2014 Ukrainan ajankohtaista tilannetta.

Ukrainan tilanteen keskiössä ovat sunnuntaina 25.5.2014 pidettävät presidentinvaalit. Vapaiden ja rehellisten vaalien häiriötön läpivieminen koko Ukrainassa on erittäin tärkeää maan tulevan kehityksen kannalta. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on lähettänyt Ukrainan presidentinvaaleihin historiansa suurimman vaalitarkkailumission. Suomi on lähettänyt kolme pitkäaikaista ja 21 lyhytaikaista vaalitarkkailijaa. Vaalitarkkailijoiden on päästävä tekemään työnsä esteettömästi.

Presidentinvaalien onnistunut toteutus on osa Ukrainan tilanteen vakauttamiseen tähtäävää Etyjin nelikohtaista tiekarttaa, jonka toteuttamiselle Suomi antaa vahvan tukensa. Suomi pitää edelleen tärkeänä myös Genevessä 17.4.2014 neuvotellun julkilausuman toimeenpanoa. Suomi pitää kansallisen dialogin käynnistämistä Ukrainassa myönteisenä. Demokratian legitimiteetin vahvistamiseksi on sovittava myös uusista parlamenttivaaleista.

Suomi on syvästi huolestunut Itä-Ukrainassa edelleen esiintyvistä levottomuuksista ja väkivaltaisuuksista sekä separatistien ja muiden ääriryhmien toimista. Kaikkien tahojen, ml. Venäjä, tulisi vaikuttaa eri alueiden tilanteen rauhoittamiseen ja vaalien onnistumiseen. Suomi tuomitsee Donetskin ja Luhanskin alueilla 11.5.2014 pidetyt ns. kansanäänestykset laittomina. Lisäksi Itä-Ukrainan heikentynyt ihmisoikeustilanne on huolestuttavaa kehitystä.

Suomi osallistuu Euroopan unionin Ukrainan kriisiin liittyvien päätösten toimeenpanoon, mukaan lukien Eurooppa-neuvoston 20.3.2014 tekemät linjaukset, ja korostaa EU:n yhtenäisyyden merkitystä.

Valiokunta keskusteli lisäksi Naton säännönmukaisesta kumppanuustavoitteita koskevasta prosessista (PARP).

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö ja ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö.