Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 182/2014
7.5.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 7. toukokuuta Ukrainan tilanteesta.

Tilanne Ukrainassa jatkuu valitettavan epävakaana. Suomi pitää viimepäivien kehitystä erittäin huolestuttavana. Mielenosoitukset ja väkivallanteot jatkuvat Itä-Ukrainassa ja tilanne Odessassa on hyvin kireä. Suomi korostaa, että kaikkien osapuolten tulee pidättäytyä tilannetta kärjistävästä retoriikasta ja toimista, jotka johtavat kriisin eskaloitumiseen edelleen. Myös Venäjän tulisi käyttää vaikutusvaltaansa eri alueilla toimiviin separatistisiin voimiin tilanteen rauhoittamiseksi. Samalla Suomi korostaa poliittisen vuoropuhelun tarvetta ja painottaa Genevessä neuvotellun julkilausuman toimeenpanon kiireellisyyttä.

Levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta 25.5. pidettäväksi suunniteltujen presidentinvaalien alla. Suomi pitää presidentinvaalien sekä myöhemmin parlamenttivaalien järjestämistä erittäin tärkeänä Ukrainan vakauttamiseksi ja kansallisen dialogin onnistumiseksi. Etyjin toiminta sekä tilanteen monitoroinnin että vaalitarkkailuprosessin osalta on tässä keskeisessä roolissa. EU tukee vaalien valmisteluja yhteistyössä Etyjin ja Euroopan neuvoston kanssa. Suomi on lähettänyt vaaleihin kolme pitkäaikaista vaalitarkkailijaa Etyjin kautta ja tulee vielä lähettämään 21 lyhytaikaista tarkkailijaa.

Valiokunta keskusteli myös puolustusvoimain osallistumisesta monikansalliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön.

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö; ylijohtaja Esa Pulkkinen, 0295 140 300, puolustusministeriö