Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta sekä mahdollisesta osallistumisesta turvallisuussektorin koulutukseen Irakissa osana ISILin vastaista toimintaa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 533/2014
28.11.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 28. marraskuuta Ukrainan tilanteesta. Aseelliset yhteenotot Itä-Ukrainassa jatkuvat ja ovat edelleen kiihtyneet.

Konfliktin ratkaisupyrkimyksissä Suomi katsoo, että kaikkien osapuolten tulee pitää kiinni Minskin neuvotteluprosessista. Venäjän tulee vetää joukkonsa ja kalustonsa pois Ukrainasta sekä lopettaa separatistien tukeminen ja Ukrainan tulee sitoutua rakentavaan kansalliseen dialogiin.

Suomi tukee Etyjin tarkkailumission koon kasvattamista 500 tarkkailijaan kuten myös rajatarkkailumission vahvistamista 22 tarkkailijaan.

Suomi on huolestunut Itä-Ukrainan vaikeutuvasta humanitaarisesta ja ihmisoikeustilanteesta sekä Krimin tataarien asemasta. Kansainvälisten järjestöjen tulisi päästä selvittämään raportoituja ihmisoikeusloukkauksia. Riittävän humanitaarisen avun perille saaminen on välttämätöntä erityisesti talven alkaessa.

Suomi pitää tervetulleena, että lokakuun parlamenttivaalien jälkeen Ukrainaan on muodostettu uusi hallitus. Ukraina tarvitsee kansainvälisen yhteisön täyden tuen maan vakauttamisessa ja uudistuksissa. Ukrainan tarvitseman kansainvälisen tuen edellytyksenä on, että hallitus toteuttaa uudistuksia mahdollisimman nopeasti, erityisesti korruption vastaisissa toimissa sekä oikeuslaitoksessa, hallinnossa ja taloudessa. Suomi jatkaa tukeaan Ukrainalle sekä kahdenvälisesti että EU:n ja kansainvälisten järjestöjen kautta.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi selvittää mahdollisuutensa osallistua turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa osana ISILin vastaista toimintaa. Tässä vaiheessa on kysymys selvitystyöstä, ja mahdollinen osallistumislinjaus tehdään valiokunnassa erikseen myöhemmin.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Suomen Nato-kumppanuuspolitiikasta Walesin huippukokouksen jälkeisessä tilanteessa. Naton uusi kumppanuusaloite vastaa hyvin Suomen tavoitteita. Se antaa hyvät mahdollisuudet yhteistyön ylläpitämiselle ISAF-operaation päättyessä sekä yhteistyön edelleen kehittämiselle, jossa Suomi aikoo olla aktiivinen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300 (Ukrainan tilanne) ja osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö sekä ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö.