Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 473/2014
30.10.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 30. lokakuuta 2014 Ukrainan tilanteesta Ukrainan 26.10. pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Suomi pitää Ukrainan parlamenttivaaleja tärkeänä askeleena maan demokratialle. Vaalitulos antaa Ukrainalle mahdollisuuden jatkaa sen itsensä valitsemalla tiellä.

Presidentti Poroshenko ja Ukrainan uusi parlamentti sekä muodostettava hallitus tulevat tarvitsemaan kansainvälisen yhteisön täyden tuen Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisupyrkimyksissä ja yhteiskunnallisten uudistusten toteuttamisessa. Taistelut Itä-Ukrainan konfliktialueilla jatkuvat, eikä Venäjä ole täyttänyt kaikkia Minskin tulitaukosopimuksen ehtoja. Minskin sopimuksen toimeenpano kaikilta osin ja kaikkien toimesta on välttämätöntä.

Suomi pitää tärkeänä, että Ukraina etenee perustuslain ja talouden uudistamisessa, korruption vastaisissa toimissa, ihmisoikeusloukkausten tutkimisessa ja kansallisen dialogin käynnistämisessä.  Olisi tärkeää, ettei Venäjä tunnustaisi Itä-Ukrainan separatistien suunnittelemia laittomia paikallisvaaleja marraskuun alussa. Krimin tataareihin kohdistuva painostus on huolestuttavaa. Kansainvälisten järjestöjen tulisi päästä Krimille selvittämään tataarien tilannetta. EU:n tuella käytävissä Ukrainan ja Venäjän välisissä kaasuneuvotteluissa on tärkeää saavuttaa tulos.

Suomi osallistuu aiemmin linjatun mukaisesti vuonna 2015 pohjoismaiseen EU:n taisteluosastoon. Valiokunta linjasi, että Suomi asettaa helikopteriosaston, noin 70 sotilasta, korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2015. Taisteluosaston kokonaisvahvuus on noin 2500 sotilasta.

Suomen asettama helikopteriosasto, neljä NH90-helikopteria, on osa taisteluosaston lento-osastoa. Suomen osasto muodostuu maavoimien helikopteriosastosta ja tarvittavista tukielementeistä sekä taisteluosaston esikuntaan sijoitettavista esikuntaupseereista. Helikopteriosaston tehtävänä on toteuttaa helikoptereilla tapahtuvat operaation lääkintäevakuointitehtävät (Medical Evacuation, MEDEVAC).

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli kaksoiskansalaisuudesta ja linjasi, että jatkotyössä selvitetään, mitkä voisivat olla ne valtion turvallisuuden kannalta kriittiset virat ja tehtävät, joissa kaksoiskansalaisuus voi muodostaa lojaliteettiristiriidan.

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561 ja osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne), erityisasiantuntija Mika Varvikko, p. 0295 140 316, puolustusministeriö (pohjoismainen taisteluosasto) sekä kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 418 803, sisäasiainministeriö (kaksoiskansalaisuus).