Tasavallan presidentti Sauli Niinistön joulutervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Hyvät suomalaiset rauhanturvaajat,

Koronapandemia on vaikuttanut kuluneen vuoden aikana monin tavoin elämiseemme, kuten myös kriisinhallintaoperaatioihin. Terveysturvallisuutta on joukkojen keskuudessa lisätty ennakoivalla suunnittelulla ja vastuullisella toimeenpanolla. Kiitos siitä kuuluu kaikille rauhanturvaajille.

Kriisinhallinnan tehtävät ovat monipuolisia ja toimintaympäristöt haastavia. Rauhan ja vakauden edistäminen sekä demokratian ja ihmisoikeuksien tukeminen kohdemaassa vaativat rauhanturvaajilta laaja-alaista osaamista. Siinä työssä suomalainen koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö pääsee osoittamaan vahvuutensa.

Paikalliset olosuhteet ovat usein karuja. Levottomuus ja ääriliikkeiden aktiivisuus korostavat oman joukon ja paikallisen väestön turvallisuudesta huolehtimista. Tällaisissa olosuhteissa edellytetään jatkuvaa valmiutta toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Maailma on tiiviisti verkottunut ja kaukaiseltakin tuntuvat konfliktit heijastuvat usein hyvin laajalle. Rauhanturvaajina te vahvistatte kriisialueiden turvallisuutta ja teette samalla työtä koko maailman vakauden hyväksi.

Pääosa teistä viettää joulua kaukana kotoa ja läheisistänne. Kiitän teitä palveluksestanne sekä arvokkaasta työstänne kansainvälisen rauhan ja Suomen hyväksi.

Rauhallista joulua sekä kaikkea hyvää vuodelle 2021.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti