Tasavallan presidentti ylensi valmistuvat ka?detit

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi valmistuvat kadetit luutnanteiksi torstaina 28. elokuuta 2014. Helsingin kaupungintalolla järjestetyssä juhlavassa tilaisuudessa presidentti piti puheet kadeteille ja sotatieteiden maisterikurssilta valmistuneille sekä nimitti kadetit ja puolustusvoimien palveluksessa olevat sotatieteiden maisterit upseerin virkoihin. Kadetit vannoivat virkavalan, jonka jälkeen laulettiin lippulaulu.

Presidentti Niinistön mukaan nyt valmistuneet kadetit aloittavat upseerin uransa mielenkiintoisella mutta samalla myös haastavalla hetkellä. ”Ukrainan kriisi on osoittanut, että sodankäynnin tavat muuttuvat. Perinteisten keinojen rinnalle tulee alati uusia. Teidänkin tehtävänä on analyyttisesti ja ennakoivasti arvioida tulevia uhkia, kehittää niiden torjumisessa tarvittavia keinoja sekä kouluttaa ja johtaa joukkoja toimimaan uusissa oloissa soveltuvin menetelmin”, presidentti sanoi kadeteille pitämässään puheessa.

Sotatieteiden maistereille pitämässään puheessaan presidentti Niinistö totesi, että Suomi on tarvinnut ja tarvitsee myös tulevaisuudessa ammattitaitoiset ja uskottavat puolustusvoimat. ”Teille lankeaa suuri vastuu tämän tehtävän täyttämisestä. Tehtävänne on sekä helppo että vaikea”, presidentti sanoi.

Presidentin mukaan tehtävä on helppo siinä mielessä, että Suomessa on aina ollut korkea maanpuolustustahto ja puolustusvoimien tehtävä ymmärretään hyvin. Haasteita taas asettavat niin taloudellinen tilanne, toimintaympäristön muuttuminen ja uudenlaiset uhkat kuin myös uudelleen ajankohtaisiksi muuttuneet perinteiset sotilaalliset uhkat, joiden uskottiin jo vanhentuneen.

Presidentti Niinistö käsitteli puheissaan myös käynnissä olevaa puolustusvoimauudistusta. ”Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kansallista puolustustamme entisestään ja palauttaa sille tehtävien täyttämisen kannalta tarvittava toiminnallinen taso puolustuksen uskottavuuden säilyttämiseksi”, presidentti sanoi. ”Haluan korostaa, että uudistuksen tarkoituksena ei ole ollut puolustusmenojen leikkaaminen vaan puolustusjärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa entistä paremmin edessä oleviin haasteisiin”.