Terrorismin tilannekuva, Suomen Nato-kumppanuus sekä Yhdysvallat esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.4.2017
Tiedote

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 21. huhtikuuta kansainväliseen terrorismiin liittyvästä tilannekuvasta Suomessa. Suojelupoliisin antaman tilannekatsauksen pohjalta käyty keskustelu oli ajankohtainen useiden äskettäin Euroopassa tapahtuneiden terrori-iskujen vuoksi. Kansainvälisen terrorismin tilannetta seurataan jatkuvasti ja ennaltaehkäiseviä toimia toteutetaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat lisäksi ajankohtaisista kysymyksistä liittyen Suomen Nato-kumppanuuteen. Suomi jatkaa aktiivista Nato-kumppanuuspolitiikkaansa ja tukee EU–Nato-yhteistyön tiivistämistä. Helsinkiin 11. huhtikuuta perustettu eurooppalainen hybridiuhkien osaamiskeskus vahvistaa osaltaan tätä yhteistyötä.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen suhteita Yhdysvaltoihin, vierailuvaihtoa sekä yhteyksien luomista presidentti Trumpin hallintoon.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta (Yhdysvallat), p. 0295 351 746, ulkoasiainministeriö; kansliapäällikkö Päivi Nerg (terrorismi), p. 0295 418 803, sisäministeriö