TP-UTVA käsitteli Ukrainan tilannetta

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 81/2014
2.3.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät sunnuntaina 2. maaliskuuta 2014 Ukrainan tilannetta.

Suomi katsoo, että tilanne Ukrainassa, erityisesti Krimin niemimaalla, on erittäin vakava. Voimakeinoilla uhkaaminen ja niiden käyttö ovat tuomittavia ja YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden vastaisia. Venäjän sotilaalliset toimet loukkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Pyrkimystä Krimin alueen haltuunottamiseksi ei voida hyväksyä.

Kaikista sotilaallisista ja muista tilanteen kärjistymiseen johtavista toimista tulee pidättäytyä. Ukrainan tulevaisuus tulee ratkaista rauhanomaisesti kunnioittaen demokratiaa, oikeusvaltiota ja kaikkien ihmisoikeuksia, mukaan lukien tulevien vaalien ja alueiden aseman järjestäminen.

Suomi tukee pyrkimyksiä ratkaista kriisi neuvotteluteitse kaikkien sen osapuolten sekä EU:n ja Ukrainan naapurimaiden toimesta. Lähtökohtana tulee olla Ukrainan suvereniteetti ja alueellinen koskemattomuus. Euroopan neuvoston ja ETYJ:n mahdollisuuksia on käytettävä ratkaisujen etsimisessä ja toteuttamisessa, erityisesti vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi.

Suomi pitää tärkeänä, että Euroopan unioni osallistuu yhtenäisesti ja aktiivisesti näihin pyrkimyksiin. Suomi tukee kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), EU:n ja muiden toimijoiden tukitoimia Ukrainan talouden vakauttamiseksi ja reformien toteuttamiseksi. On tärkeää alleviivata kansainvälisen oikeuden kunnioittamista ja tarvetta malttiin kaikilla suunnilla.

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 300