TP-UTVA keskusteli Suomen osallistumisesta koulutusyhteistyöhön Irakissa sekä koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 60/2015
6.2.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 6. helmikuuta 2015 Suomen osallistumisesta kansainväliseen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Valiokunta linjasi, että Suomi jatkaa valmistelua osallistumisesta koulutustehtävään Pohjois-Irakissa enintään 50 sotilaan osastolla. Eduskuntaa kuullaan asiassa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti antamalla asiasta selonteko.

Yhdysvallat ryhmittää Viron Ämariin maalis-huhtikuussa vierailevan lento-osaston ja on tarjonnut Suomelle ja Ruotsille mahdollisuutta yhteiseen harjoitteluun. Suomi on harkinnut tarjousta omien koulutustarpeidensa pohjalta ja päättänyt harjoittelusta yhdysvaltalaisen ja ruotsalaisen lento-osaston kanssa Pohjanlahdella kansainvälisessä tai Suomen tai Ruotsin ilmatilassa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö; ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö