TP-UTVA keskusteli Ukrainan tilanteesta ja käsitteli vuoden 2013 Yhteiskunnan turvallisuusraporttia

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 91/2014
11.3.2014

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan tiistaina 11. maaliskuuta 2014 Turvallisuuskomitean Yhteiskunnan turvallisuus 2013 -raporttia.

Turvallisuuskomitean arvio keskittyy Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS 2010) määritettyjen hallinnonalojen strategisten tehtävien toteutumiseen. Raportin mukaan varautumisessa saavutettiin hyviä tuloksia. Vuoden 2013 aikana järjestetty valtioneuvoston valmiusharjoitus VALHA13 kehitti varautumista ja valmiutta hyvin laaja-alaisesti, erityisesti kyberturvallisuuden osalta. Varautumisen ohjausasiakirjoista Suomen kyberturvallisuusstrategia kehittyi toimeenpano-ohjelmaksi, joka edesauttaa kybertoimintaympäristömme luotettavuuden rakentamiseksi. Suomalainen varautumisen malli on toimiva. Vuonna 2013 varautumista kehitettiin kaikilla hallinnonaloilla yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi.

Valiokunta keskusteli Ukrainan tilanteesta sekä kansainvälisistä pyrkimyksistä pysäyttää tilanteen kärjistyminen edelleen ja toimia kriisin ratkaisun edistämiseksi. Suomi noudattaa asiassa EU:n yhdessä tekemiä linjauksia, joista viimeisin annettiin valtion ja hallitusten päämiesten kokouksesta 6.3.2014. Suomen kannanotto, joka annettiin valiokunnan kokouksesta 2.3.2014, on myös edelleen ajankohtainen.

Lisätietoja: pääsihteeri Vesa Virtanen, Turvallisuuskomitea, p. 0295 16001; osastopäällikkö Kirsti Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 561