TP-Utva keskusteli Ukrainasta ja Suomen osallistumisesta EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon

Valtioneuvoston viestintäosasto  
9.4.2015
Tiedote 190/2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 9. huhtikuuta 2015 Ukrainan tilanteesta.

Tilanne Itä-Ukrainassa jatkuu kireänä. Suomi korostaa konfliktin osapuolten vastuuta Minskin rauhansopimusten toimeenpanemiseksi. Tulitaukorikkomukset aiheuttavat vaaraa erityisesti alueen siviiliväestölle. Suomi tukee ETYJin monitorointimission vahvistamista ja on tarjonnut uusia ehdokkaita mission käyttöön.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi valmistautuu osallistumaan Ison-Britannian johtamaan EU:n taisteluosaston valmiusvuoroon vuonna 2016 noin 50 sotilaan vahvuisella osastolla.

Valiokunta sai lisäksi katsauksen Turvallisuuskomitean koostamiin yhteiskunnan turvallisuuden tilaa, kybervarautumisen tilaa sekä hybridiuhkia ja kansallisia varautumistoimia käsitteleviin raportteihin. Vuonna 2013 perustettu Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä kokonaisturvallisuutta käsittelevissä asioissa. 

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö; apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara, p. 0295 351 723, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne); pääsihteeri Vesa Virtanen, p. 0295 140 700, Turvallisuuskomitea.