TP-UTVA:ssa esillä Suomen kriisinhallintaosallistuminen, EU:n puolustusyhteistyö sekä Pohjois-Korean tilanne

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.9.2017
Tiedote 426/2017 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät maanantaina 25. syyskuuta kansainvälistä kriisinhallintaa koskevia kysymyksiä.

Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon painopisteiden mukaisesti. Suomi osallistuu tällä hetkellä 11 sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 500 sotilaalla ja 20 siviilikriisinhallintaoperaatioon noin 130 asiantuntijalla. Eniten suomalaisia sotilaita on YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa sekä koulutusoperaatiossa Irakissa.

Kokouksessa linjattiin, että Suomi valmistautuu jatkamaan osallistumista Libanonin UNIFIL-operaatiossa vuoden 2018 jälkeen ja että Suomi lopettaa osallistumisensa Bosnia-Hertsegovinan EUFOR Althea -operaatiossa 31.3.2018.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi tilannekatsauksen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittämisestä.

Kokouksessa keskusteltiin myös Pohjois-Korean toistuvien ohjus- ja ydinkokeiden aiheuttamasta uhasta. Suomi tukee YK:n turvallisuusneuvoston asettamia pakotteita ja niiden mahdollisimman aukotonta täytäntöönpanoa samoin kuin EU:n lisäpakotteita provokaatioihin vastaamiseksi. Samalla Suomi korostaa tarvetta dialogiin ratkaisun löytämiseksi.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta (Pohjois-Korea), p. 0295 351 746, ulkoasiainministeriö; apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (kriisinhallinta), p. 0295 140 310, puolustusministeriö