TP-UTVA:ssa esillä Suomen kriisinhallintaosallistuminen sekä Suomen ja Yhdysvaltain välinen puolustusalan yhteistyö

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 400/2016
26.9.2016

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät maanantaina 26. syyskuuta kansainvälistä kriisinhallintaa koskevia kysymyksiä. Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Suomi osallistuu tällä hetkellä 13 sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 500 sotilaalla ja 20 siviilikriisinhallintaoperaatioon noin 100 asiantuntijalla. Suurin panos Suomella on Libanonin UNIFIL-operaatiossa, johon osallistumista on vahvistettu ja jatkettu osana Suomen vastausta Ranskan marraskuun 2015 terrori-iskujen jälkeiseen avunpyyntöön.

Kokouksessa keskusteltiin myös Suomen ja Yhdysvaltain välisestä puolustusyhteistyöstä, jota koskeva aiejulistus on valmisteilla maiden puolustusministeriöiden välillä. Ruotsi ja Yhdysvallat allekirjoittivat vastaavanlaisen yhteistyöjulistuksen kesäkuussa 2016.

Lisäksi tasavallan presidentti ja ministerivaliokunta keskustelivat Aleppon äärimmäisen huolestuttavasta humanitäärisestä tilanteesta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, ulkoasiainministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela, p. 0295 140 300, puolustusministeriö