Ukraina sekä Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan esillä TP-Utvassa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 306/2015
12.6.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 12. kesäkuuta Ukrainan tilanteesta. Tasavallan presidentin on määrä keskustella aiheesta presidentti Putinin kanssa 16. kesäkuuta Moskovassa.

Suomi pitää Itä-Ukrainan kiristynyttä tilannetta huolestuttavana. Kiihtyneet taistelut horjuttavat entisestään heikkoa tulitaukoa. Suomi korostaa Minskin sopimusten täysimääräisen toimeenpanon välttämättömyyttä ja kaikkien osapuolten, Venäjä mukaan lukien, vastuuta sen toteutumisesta. Toimeenpanoa edistävän Etyjin kontaktiryhmän ja sen alaisten työryhmien työn jatkuminen on tärkeää.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät myös Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan, kansainväliseen harjoitustoimintaan ja nopean toiminnan joukkoihin. Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistuu tällä hetkellä noin 500 sotilasta. Heistä suuri osa toimii UNIFIL-operaatiossa Libanonissa. Suomi harkitsee mahdollisuuksia jatkaa osallistumista UNIFIL-operaatioon myös nykyisen määräajan eli toukokuu 2016, päättymisen jälkeen. Suomi jatkaa osallistumistaan YK:n Malissa toimivaan MINUSMA-operaatioon. Suomi päättää osallistumisensa YK:n UNMIL-operaatiossa Liberiassaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kriisinhallintaosallistumiseen, mukaan lukien hallitusohjelman linjausten tarkempaan toimeenpanoon, palataan alkusyksystä.  Suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan ja nopean toiminnan joukkoihin samoista lähtökohdista ja tavoitteista kuin aiemmin.

Valiokunta sai myös katsauksen koskien Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämistä.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820 ja osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300 (Ukrainan tilanne) ulkoasiainministeriö, vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, p. 0295 140 317 (kriisinhallinta) ja vanhempi osastoesiupseeri Sami Nurmi, p. 0295 140 336 (puolustusyhteistyö) puolustusministeriö.