Ukrainan tilanne ja Suomen osallistuminen MINUSMA-rauhanturvaoperaatioon esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 461/2015
8.9.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 8. syyskuuta Ukrainan tilanteesta. Sotatoimet Itä-Ukrainassa ovat viime päivinä lientyneet, mutta pysyvän tulitauon aikaansaaminen on edelleen keskeistä Minskin sopimuksen toimeenpanolle. Venäjän tulee kantaa vastuunsa Ukrainan tilanteen vakauttamisessa ja edistää väkivallan lopettamista Itä-Ukrainassa ja Krimillä.

Suomi painottaa Ukrainan yhteiskunnan ja talouden uudistusten jatkamisen merkitystä. On tärkeää, että Ukrainan paikallisvaalit 25.10. järjestetään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) periaatteita noudattaen. Ukrainan viranomaiset ja yksityisen sektorin edustajat pääsivät elokuun lopussa sopuun Ukrainalle annettavista velkahelpotuksista. Ukraina tarvitsee kansainvälisen yhteisön tukea uudistuksilleen.

Kokouksessa keskusteltiin myös Suomen osallistumisesta YK:n MINUSMA-rauhanturvaoperaatioon Malissa. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi vahvistaa osallistumistaan ja osallistuu operaatioon korkeintaan 20 henkilöllä. Valiokunta sai myös katsauksen Suomen ja Ruotsin välisestä puolustusyhteistyöstä.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636 ja osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300 (Ukrainan tilanne), ulkoasiainministeriö; vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, p. 0295 140 317 (MINUSMA) ja vanhempi osastoesiupseeri Sami Nurmi, p. 0295 140 336 (puolustusyhteistyö), puolustusministeriö.