Ukrainan tilanne ja v?äkivaltainen ekstremismi esillä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 27.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 104/2015
27.2.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 27. helmikuuta 2015 Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta.

Minskissä 12. helmikuuta tehty sopimus on tärkeä yritys saada konfliktiin ratkaisu. Suomi edellyttää konfliktin osapuolten noudattavan sitoumuksiaan. Venäjän tulee vaikuttaa separatistien johtoon, jotta tulitaukoa noudatetaan ja raskaiden aseiden vetäminen pois voidaan panna täytäntöön Minskin sopimuksen edellyttämällä tavalla. Etyjin tarkkailijoille tulee taata pääsy kaikille alueille Minskin sopimuksen mukaisesti. Suomi tukee Etyjin läsnäolon vahvistamista Ukrainassa.

Kiovassa vietettiin Maidanin aukion muistopäivää 22. helmikuuta. Suomi ilmaisee myötätuntonsa ja osanottonsa Ukrainan konfliktissa kuolleiden omaisille.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös väkivaltaisesta ekstremismistä sekä toimenpiteistä sen ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Valiokunta ilmaisi huolensa muun muassa internetin väkivaltaisen ja terrorismiin radikalisoivan materiaalin vaikutuksesta. 

Lisäksi valiokunta sai tiedoksi ja keskusteli turvallisuusviranomaisten tiedonhankintakykyä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita arvioineesta tammikuussa 2015 jätetystä tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä. 

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne); kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 488 203, sisäministeriö (väkivaltainen ekstremismi); hallitusneuvos Hanna Nordström, p. 0295 140 600, puolustusministeriö (mietintö)