Ukrainan tilanne sekä Suomen mahdollinen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä esillä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 283/2015
3.6.2015

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 3. kesäkuuta 2015 Ukrainan tilanteesta. Uusi hallitus arvioi Venäjän toimintaa Ukrainassa ja EU:n asettamia sanktioita samoista lähtökohdista kuin edellinenkin hallitus. Suomen selkeä linja siis jatkuu.

Suomi ilmaisee huolensa Itä-Ukrainassa jatkuvista taisteluista. Tulitaukoa rikotaan ja kuolonuhreja tulee lähes päivittäin. Jo yli kaksi miljoonaa siviiliä on paennut konfliktia. Suomi korostaa Minskin sopimusten toimeenpanon välttämättömyyttä ja toivoo edistystä sopimusta toimeenpanevilta työryhmiltä. Tulitauko tulee saada voimaan ja osapuolten on vedettävä raskas aseistus rintamalinjalta helmikuun sopimuksen mukaisesti. Minskin sopimusten täysimääräinen toimeenpano, jonka on määrä tapahtua vuoden loppuun mennessä, on keskeistä myös Euroopan unionin Ukrainan kriisin johdosta käyttöön ottamien, Venäjään kohdistettujen rajoittavien toimien voimassaolon kannalta. Suomi on tukenut Ukrainaa kriisin aikana yli 14,3 miljoonalla eurolla hankkeiden, humanitaarisen avun ja lähetettyjen asiantuntijoiden kautta.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät myös Suomen mahdollista osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä (EUNAVFOR MED). Valmisteilla olevan operaation tarkoituksena on ihmissalakuljetuksen torjuminen kansainvälisen oikeuden mukaisella tavalla. Suomi suhtautuu periaatteessa myönteisesti operaatioon osallistumiseen ja selvittää mahdollisia osallistumismuotoja ja yhteistyömahdollisuuksia. Selvitysten jälkeen asiaa käsitellään uudelleen ministerivaliokunnassa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti Kauppi, p. 295 351 561, ulkoasiainministeriö; apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara, p. 0295 351 723, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne); ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö (EUNAVFOR MED).