Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinta käynnistetty

Ulkoasiainministeriö
Tiedote 231/2015
22.10.2015

Ulkoministeriö on 19.10.2015 käynnistänyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinnan hallitusohjelman mukaisesti. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasivat ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinnan käynnistämisestä kokouksessaan 18.9.2015.

Selonteko laaditaan ulkoministeriön johdolla tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, puolustusministeriön, sisäministeriön sekä tasavallan presidentin kanslian kanssa siten, että se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016. Eduskuntaa on pyydetty järjestämään selonteon parlamentaarinen tarkastelu.

Selonteon lähtökohtana on hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikalle asettama tavoite vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa, turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon tilannekuva ja toimintaympäristön analyysi palvelevat myös hallitusohjelmassa mainittua puolustusselontekoa, joka valmistuu ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon jälkeen, sekä soveltuvin osin vuoden 2016 alussa annettavaa hallituksen sisäisen turvallisuuden selontekoa.

Hallitusohjelman mukaisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Erillisen arvion laadinnan käynnistämisestä päätetään myöhemmin.

Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Hannu Kyröläinen, puh. 0295 351 027.