Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avauspuheenvuoro YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokouksen teemakeskustelussa ”Ilmasto, terveys ja työpaikat” New Yorkissa 23.9.2014

(Muutosvarauksin. Käännös, puheen kieli englanti)

Minulla on suuri kunnia avata tämä ilmastoa, terveyttä ja työpaikkoja koskeva keskustelu ja toimia sen rinnakkaispuheenjohtajana. Nämä aiheet koskettavat meitä kaikkia, olimmepa suurista tai pienistä maista. Ilmastonmuutos ei valikoi, vaan uhkaa meitä kaikkia.

Joka vuosi noin 7 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti ilmansaasteiden vuoksi. Kymmeniä tuhansia kuolee vuosittain ilmastonmuutoksen vaikutusten takia, ja tämän luvun odotetaan nousevan neljännesmiljoonaan vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutokseen liittyvien terveydenhuollon kustannusten arvioidaan nousevan jopa neljään miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. On meidän vastuullamme ehkäistä tämä kehitys.

Hyvä uutinen sen sijaan on se, että ilmastonmuutoksen vastaisilla toimenpiteillä on muitakin merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Kehittämällä uusia innovaatioita ja vihreää energiaa parannamme taloutemme hyvinvointia. Vihreään ja matalahiiliseen tuotantoon voidaan luoda jopa 60 miljoonaa työpaikkaa maailmanlaajuisesti seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Parantamalla ilman ja veden laatua parannamme omaa terveyttämme ja hyvinvointiamme.

* * *

Tänään etsimme ratkaisuja, joilla taataan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien terveyttä ja työpaikkoja edistäviä vaikutuksia. Ratkaisut löytyvät kaikista meistä; minusta ja teistä, asennemuutoksesta.

Suomessa olemme jo pitkään pyrkineet keskittymään tällaisiin ratkaisuihin. Ilmastostrategiamme peruskiviä on tehokkaampi energiantuotanto ja energian käyttö. Ottamalla käyttöön puhtaampia energian lähteitä olemme vähentäneet Suomen pienhiukkaspäästöjä 92 %.

Uskomme pystyvämme elvyttämään kansantaloutemme vihreällä ja puhtaalla teknologialla ja sitä kautta lisäämään työpaikkoja ja kasvattamaan verokertymää. Puhdas teknologia on Suomen nopeimmin kasvava ala. Vuonna 2013 sen kasvu oli 15 %. Suomi on maailman johtavia uuden sukupolvenkin biopolttoaineiden tuottajia, tehokkaan vesiteknologian kehittäjiä ja digitaalisten terveydenhoidon teknologioiden kehittäjiä. Ajankohtainen esimerkki on kansallinen lentoyhtiömme Finnair, joka vastasi YK:n pääsihteerin haasteeseen lentämällä tänään Helsingistä New Yorkiin käyttäen ympäristön kannalta kestävää biopolttoainetta.

Talouskasvun rakentaminen vihreän ja puhtaan teknologian ympärille auttaa meitä pitämään yllä terveydenhuollon järjestelmäämme ja ennen kaikkea pitämään kurissa julkisen terveydenhoidon ja työterveyshoidon kustannuksia.

* * *

Työmme on vasta alkanut. Tarvitsemme lisää konkreettisia toimenpiteitä, lisää sitoutumista ja ennen kaikkea lisää luovuutta. Kehotan meitä kaikkia etsimään uusia tapoja, joilla voimme yhdessä lieventää ilmastonmuutosta ja samalla sopeutua siihen. Emme voi enää vain jatkaa kuin aina ennenkin. Kiitos.