Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämistilaisuudessa 25.8.2016

Arvoisat kadetit,  

Onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin

* * *

Olette tänään päättäneet opiskelunne Maanpuolustuskorkeakoulussa ja valmiit astumaan ensimmäisiin tehtäviinne kattavan koulutuksen jälkeen. 

Moni teistä varmaan ajattelee kuinka nopeasti kolme vuotta kuluikaan. Opintojenne alkaessa syksyllä 2013 tuskin osasitte aavistaa mitä kaikkea tulevat vuodet tuovat tullessaan, ja miten tapahtumat sekä Euroopassa että sen lähialueilla vaikuttavat maailmaan, jossa elämme.

Tapahtumat kansainvälisessä toimintaympäristössämme vaikuttavat väistämättä myös Suomeen. Ukrainan kriisin myötä jännitteet suurvaltapolitiikassa ovat kasvaneet. Kriisi on heijastunut myös Itämeren turvallisuustilanteeseen, ja vasta aivan viime aikoina huonoon kehitykseen on tullut taitetta parempaan. Radikalisoituminen ja terrorismi tuovat jatkuvia, syvälle ulottuvia ja arvaamattomiakin turvallisuushaasteita vastattavaksemme. Lisäksi Syyrian sodan myötä Eurooppa on kokenut maahanmuuttoliikkeen, johon se ei ollut alkuunkaan varautunut.

Kaikki edellä mainitut asiat tarkoittavat sitä, että Suomen on tarkasteltava sekä omaa lähiympäristöään että valmiuttaan aktiivisesti. Lisäksi meidän on oltava aloitteellisia Itämeren alueen vakauttamiseksi.

Olemme tänä vuonna tarkastelleet turvallisuusympäristöämme ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.  Lisäksi ensimmäistä kertaa laadittiin sisäministeriön johdolla sisäisen turvallisuuden selonteko.  Parhaillaan on valmistella puolustusselonteko, jonka tehtävänä on määritellä puolustuksemme kehittämisen suuntalinjat. Te Puolustusvoimissa palvelevat upseerit aloitatte palveluksen organisaatiossa, joka on juuri toteuttanut mittavan uudistuksen. Puolustusvoimat ovat hyvässä kunnossa, mutta omaa toimintaa on aina tarkasteltava myös kriittisesti ja harkittava tarkkaan, mitä voimme vielä tehdä paremmin ja tehokkaammin.

Puolustusratkaisumme perusta on yleinen asevelvollisuus. Suomi on maa, jolla on ollut kaukokatseisuutta ylläpitää järjestelmää, josta monet valtiot ovat luopuneet. Päätös on osoittautunut varsin viisaaksi. Esimerkiksi tuoreen Eurobarometrin mukaan peräti 91 prosenttia suomalaisista luottaa omaan armeijaamme. Luku on selkeästi Euroopan korkein. Ei ehkä ihmekään, että useat maat ovat haikailleet Suomen mallia ja jopa pyrkivät palauttamaan omia, alas ajettuja järjestelmiään. 

Puolustuksemme ei voi kuitenkaan takertua vain tuttuun ja tunnettuun järjestelmään. Toimintaa pitää kehittää yhä nopeammin ilmeneviin ja muuttuviin turvallisuusuhkiin sekä kriiseihin. Uudet hybridiuhat voivat olla varsin arvaamattomia. Niitä on hyvin vaikea ennakoida. Myös oma poliittinen keskustelumme ja yleinen ilmapiiri voivat joutua niitä vahingoittavan toiminnan kohteeksi. Tämä asettaa uusia vaatimuksia 2010-luvun kansalais- ja medialukutaidolle. Siksi ajattelenkin, että kaikki kansalaiset ovat omalta osaltaan maanpuolustajia.  

Suuri osa teistä tulee ensimmäisessä tehtävässään toimimaan varusmiesten kouluttajina. Juuri teidän tehtävänne niin kouluttajina kuin kasvattajinakin on ensiarvoisen tärkeä. Ne tiedot ja taidot sekä asenteen, minkä te omalla asenteellanne joukkoon juurrutatte, turvaa myös tulevaisuutemme puolustusta sekä tahtoa puolustaa maatamme.

Suomalaisen sotilaan arvostuksen ja luottamuksen voi saavuttaa vain omalla esimerkillä: rehdillä kohtelulla, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Eikä kyse ole pelkästään sotilaallisesta toiminnasta, vaan paljon laajemmasta asiasta: Nuoret varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset astuvat palvelukseen eri taustoista ja lähtökohdista, mutta samanarvoisina, samoilla oikeuksilla ja samoilla vastuilla. Varusmiespalvelus on osaltaan erinomainen tilaisuus ehkäistä syrjäytymistä ja pitää huolta eräästä suomalaisen yhteiskunnan peruspilarista – kansallisesta eheydestämme.

Nuoret upseerit, 

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.